Jono Stoskeliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas

Birželio 28 dieną Kampuočiuose vyko Punsko krašto visuomenės veikėjo, lituanisto, mokytojo ir literato Jono Stoskeliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Prie kelio ties sodyba, kur prieš 100 metų gimė mokytojas ir literatas, buvo atidengtas ir pašventintas jam skirtas koplytstulpis.

Renginį pradėjo ir atvykusius svečius pasveikino Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė. Apie Joną Stoskeliūną ir jo nuveiktus darbus kalbėjo ilgametis Punsko licėjaus direktorius Juozas Sigitas Paransevičius bei šios mokyklos mokytoja Danguolė Kuosaitė.

Minėjime dalyvavo ir trumpai pasisakė Jono Stoskeliūno dukra Asta Stoskeliūnaitė-Pakutkienė bei Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektorius profesorius Zigmas Lydeka.

Renginį vainikavo įdomi mokyt. Rūtos Burdinaitės režisuota Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleivių meninė programa.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.