Pagal
Mėnuo: 2020 gegužės

INFORMACIJA APIE KONSULTACIJAS

INFORMACIJA APIE KONSULTACIJAS

Nuo birželio 1 d. mokykloje organizuojamos konsultacijos su mokytojais pagal pateikt? harmonogram?. Apie dalyvavimą konsultacijoje reikia b?tinai pranešti mokytojui elektroniniu būdu. Grupin?je konsultacijoje gali dalyvauti ne daugiau kaip 12 mokinių. Konsultacijų harmonograma: I klasė (keturmetis licėjus) I klasė II klasė Prieš ateidami ? konsultacijas susipažinkite su saugumo proced?romis Procedura post?powania w Liceum Ogólnokszta?c?cym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Pužsku w zwi?zku z podejrzeniem zagro?enia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracowników szko?y lub uczniów. Wewn?trzne procedury bezpiecze?stwa dotycz?ce…

Daugiau Daugiau