Pagal
Mėnuo: 2021 gegužės

„Šoka Lietuva 2021“

„Šoka Lietuva 2021“

Balandžio 29 d. yra švenčiama tarptautin? šokio diena. Ta proga Valstybinis dain? ir šoki? ansamblis „Lietuva“ ketvirt? kart? organizavo scenini? lietuvių liaudies šoki? konkurs? „Šoka Lietuva 2021“. Šiais metai konkursas vyko virtualiai. Pirm? kart? konkurse buvo pakviesti dalyvauti užsienio lietuvių kolektyvai. Dalyviai iki balandžio 12 d. prival?jo organizatoriams nusi?sti vieno šokio ?rašė. Mums su „Šalčia“ nesiseką… 2020 m. Kovo 11-osios koncerto metu nebuvo nufilmuotas ne visas šokis, prival?jome daryti naujus ?rašus. Prieš pat ?rašus susirgo vienas šokąjas, tod?l greitai reikąjo…

Daugiau Daugiau