Pagal
Mėnuo: 2020 balandžio

Paskutinis skambutis kitaip…

Paskutinis skambutis kitaip…

2020 m. balandžio 24 d. mūsų lic?jų baig? 20 abiturient?. D?l valstyb?je paskelbto karantino tradicin? paskutinio skambužio šventė neįvyko. Pažym?jimai absolventams bus perduoti balandžio 27 d. Mokyklos baigimo proga savo aukl?tiniams mokytoja Birut? Vai?iulien? skiria šiuos žodžius: Brang?s Aukl?tiniai! Greitai prab?go tie graž?s moksleiviški metai. Jau išeinat… Vien? keli? iš šimto Jums teks pasirinkti – pasitart su širdim, apsispr?st ir dr?siai žengt gyvenimo savo sutikti. Mielieji, baigiate Punsko Kovo 11-osios lic?jų ypatingais Lietuvai ir skausmingais pasauliui metais. Pirmiausia ypatingais Lietuvai…

Daugiau Daugiau