Mėnesio Archyvai: sausio 2016

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-?j?  m?s? mokykloje bei visoje Lietuvoje buvo minimas m?s? tautos kovos už laisv? t?vyn?, spaud? bei radij? 25 – metis. 1991-aisiais metais sovietai ne?vertino to, k? mums reiškia vienyb?, T?vyn?s meil?. J? planai užimti Vilniaus televizijos bokšt?, Radijo ir televizijos komiteto … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena yra išjungti

Kalėdos mokykloje

Gruodžio 22 d. lic?jaus savivalda paruoš? šventin? Kal?d? program?. Renginio metu buvo pasakojama apie lietuvi? advento, k??i? senovinius papro?ius. Mokyklos choras kartu su visa mokyklos bendruomene pagiedojo kal?dines giesmes. Su art?jan?iomis šv. Kal?domis visus susirinkusius pasveikino kun. Marius Talutis bei … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Kalėdos mokykloje yra išjungti

Konkurso „Trumpas filmas apie priklausomybes” laimėtojai

2015 m. gruodžio m?n. Sein? sanitarin? – epidemiologin? stotis organizavo konkurs? susijusi su žaling? ?pro?i? profilaktine programa: “Trumpas filmas apie priklausomybes”. Konkurse dalyvavo Sein? apskrities viršgimnazijin?s mokyklos. M?s? lic?j? konkurse atstovavo pirmos klas?s mokiniai: Lukas Kavaliauskas ir Raimundas Venslauskas. Konkurso … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Konkurso „Trumpas filmas apie priklausomybes” laimėtojai yra išjungti

“Padėka” už krikštą

2015 m. lapkri?io 27 d. pirmokai sureng? jumoristin? program? – Pad?k? už krikšt?. Ži?rov? priguž?jo pilna lic?jaus sporto sal?. Tre?iokai, nor?dami išsiskirti iš kit?, ? rengin? at?jo apsivilk? ?vairiaspalviais chalatais, atsineš? termosus. Susirinkusieji gal?jo steb?ti laid? “Pirmokai TV”, aišku, apie … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui “Padėka” už krikštą yra išjungti

Pirmokų krikštas

Mokyklos tradicija jau yra tap?s Pirmok? krikštas. Mes, tre?iokai, šiemet pagalvojome, jog šio renginio program? reikia sukurti šilt? ir jauki?, kad kiekvienas pirmokas, ?ženg?s ? scen?, nebijot? ir noriai bendraut? su mumis – „krikštat?viais“. Prasid?jo ilgi k?rybinio m?stymo vakarai… Rinkom?s … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Pirmokų krikštas yra išjungti