Aktualijos

Aktualijos

Jubiliejaus programa

plakatai_lic_jubiliejus_2016

 Registracija ? vakaron? iki birželio 15 d.

Norin?ius dalyvauti vakaron?je prašom:

  1. ?mokąti ? „jubiliejin?“ banko s?skait? (BS Sejny o/Pužsk 41 9354 0007 0071 0700 0818 0002) už vien? žmog? 80 zl, pažymint „?moka vakaronei“
  2. informuoti apie dalyvavimą vakaron?je vienu iš b?d?:

Kilus klausimams, prašom kreiptis ? mokyklos raštin?.

 

Mieli Punsko licėjaus absolventai, kviečiame visus galin?ius ir norin?ius prisijungti prie organizacini? darb?. Mokyklos adresas: ul. 11 Marca 16A, 16-515 Pužsk, el. paštas licpunsk@gmail.com, telefono numeris 87 56 55 736, internetinis tinklalapis www.licejus.eu.