Pagal
Mėnuo: 2018 spalio

Mokytojų diena

Mokytojų diena

       Spalio 12 dieną mūsų licėjuje vyko Mokytojų diena. Švent?s pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas.         Lic?jaus mokytojus ir moksleivius pasveikino Seinų apskrities viršininkas Piotr Alszko bei mokyklos direktorius Alvydas Nevulis. Pastarasis mokytojoms Danutei Šliaužienei, Birutei Vai?iulienei bei R?tai Burdinaitei ?teiką direktoriaus apdovanojimus. Švent? vainikavo mokinių savivaldos, kurios glob?ja mokytoja Irena Nevulienė, parengta menin? programa.

Dalyvavome edukacinėje kelionėje „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“

Dalyvavome edukacinėje kelionėje „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“

     Rugsėjo 14 d. Punsko licėjaus dramos b?relis kartu su Seinų ir Punsko lietuvišką mokyklų kai kuriais mokytojais bei keliais Punsko valsčiaus darbuotojais dalyvavo ?domioje ekskursijoje ? Pag?gius, kurios tikslas – bent trumpai pakeliauti lietuvių filosofo, rašytojo, dramaturgo, publicisto, kult?ros veikąjo Vyd?no takais. Jo skelbtos taurios id?jos aktualios ir šiandien. Iš jų galime daug ko išmokti, pasisemti išminties.      Punsko Kovo 11-osios licėjaus dramos b?relis pag?giškiams „padovanojo“ Vyd?no spektakl? „Vergai ir dykiai“, kurio režisier? R?ta Burdinait?. Pagrindin? Vyd?no…

Daugiau Daugiau

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė 2018“

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė 2018“

     Rugsėjo 14 d. Punsko Kovo 11-osios licėjaus II klasės mokiniai – Matas Bobinas ir Matas Nevulis – dalyvavo mokslo festivalyje „Erdv?laivis Žem? 2018“. Kauno technologijos universitete mokiniai atliko optikos bandymus, kuriuos steb?jo Kauno vidurinių mokyklų moksleiviai. Pasinaudodami optiniais prietaisais mokiniai aiškino, kaip veikia žmogaus akis, kas tai trumparegyst?, toliaregyst? ir kaip jos koreguojamos. Paaiškino taip pat šviesos difrakcijos ir poliarizacijos reiškinius ir jų panaudojim? kasdieniame gyvenime. Nuoširdžiai d?kojame Seinų „Žiburio“ mokyklai, kuri taip pat dalyvavo festivalyje ir užtirino…

Daugiau Daugiau

2018/2019 mokslo metų pradžia

2018/2019 mokslo metų pradžia

     Naujuosius mokslo metus Punsko Kovo 11-o2018/2019 mokslo metų pradžiasios licėjuje pradėjo 60 mokinių, tarp jų 24 pirmokai. Mokykloje, be dalykini? b?reli?, veiks dramos b?relis, šoki? grup? „Šalčia” bei krepšinio komandos. Moksleiviai redaguos žurnaliuką „D?mesio”. Mišrusis choras „Pašešupiai”, kuriam vadovauja Dainius Pavilonis, sulauką naujo koncertmeisterio – Raimundo Martinkąno. Kil?s iš Kauno kompozitorius, koncertmeisteris yra baig?s Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje choro dirigavimo bei kompozicijos specialyb?.      Šiais mokslo metais licėjuje popierinius dienynus pakeit? elektroniniai. Be to, pradedamas ?gyvendinti…

Daugiau Daugiau