Mėnesio Archyvai: kovo 2018

„Kengūra“

2018 m. kovo 15 dien? mokykloje vyko du matematikai skirti renginiai – norintys moksleiviai dalyvavo matematiniame „Keng?ros“ konkurse, o su antrokais dviej? matematikos pamok? metu žaid?me matematin? turnyr?. Šiemet Punsko Kovo 11-osios lic?juje buvo 7 moksleiviai norintys sudalyvauti Tarptautiniame matematikos … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui „Kengūra“ yra išjungti

Punskiečių laimėjimai Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje

     2018 met? kovo 9-10 dienomis, prieš pat Kovo 11-osios iškilmes, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Gir?no gimnazijoje vyko Lietuvi? kalbos ir literat?ros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuvišk? mokykl? 9-12 klasi? mokiniams. M?s? kraštui atstovavo Punsko gimnazijos dvi mokin?s … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Punskiečių laimėjimai Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje yra išjungti

Rašėme šimtmečio diktantą

Penktadien?, t.y. kovo 2 d. dalyvavome Nacionalinio diktanto konkurse. Raš?me vienuolio pranciškono, Vilniaus Bernardin? bažny?ios kunigo, buvusio disidento Juliaus Sasnausko tekst? „Vienkartinumas“. Konkursas organizuojamas vienuolikt? kart?. Organizatoriai siekia paskatinti žmones didžiuotis mus visus vienijan?ia unikalia lietuvi? kalba, o kartu ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Rašėme šimtmečio diktantą yra išjungti

Dalyvavome projekte “MES LIETUVOS VAIKAI”

      Šiais metais Vasario 16-?j? ruošiantis pamin?ti Lietuvos valstyb?s atk?rimo 100-met? Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijai kilo id?ja inicijuoti nedidel? projektuk?, apjungiant? vaikus ?vairiose lietuviškose užsienio mokyklose, kuris leist?, nesvarbu, kuriame pasaulio krašte beb?tume, perduoti vieni kitiems link?jimus, nes visi mes … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Dalyvavome projekte “MES LIETUVOS VAIKAI” yra išjungti

Šventėme Lietuvos gimtadienį!

    Justinas Marcinkevi?ius sak?: „Kraštas, kur? iš savo prot?vi? paveld?jom, yra m?s?. Vadinam j? Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žem?lapi? neišnykt?. Rašom ir tariam j? kartu su kitais ne mažiau vertais, garbingais taut? … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Šventėme Lietuvos gimtadienį! yra išjungti

„Ir laikas nesvarbu, nes skrydyje žmogus atgimsta“

     Šimtadienis – atrodo paprastas žodis, sud?tas iš vienuolikos raidži?, bet kiekviena iš j? reikalinga pavadinti  daugyb? jausm? ir darb?. Š – šiluma, I – ilgesys, M – meil?, T – taika, A – atsakomyb?, D – darbštumas, I … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui „Ir laikas nesvarbu, nes skrydyje žmogus atgimsta“ yra išjungti