Pagal
Mėnuo: 2023 kovo

Renginiai Knygnešio dienai paminėti

Renginiai Knygnešio dienai paminėti

Kovo 15 d. III A klasės mokiniai su auklėtoja Birute Vai?iuliene bei bibliotekininke R?ta Burdinaite Punsko licėjaus mokiniams ir mokytojams parod? vaidybin? kompozicijų „Gimtojo žodžio šviesa“. Po to nuvyko prie mūsų krašto knygneši? kap? ir ?amžinimo vietą Punske bei Seinuose. Kovo 16 d. mokiniai  su savo menine programa dalyvavo Knygnešio dienai pamin?ti suorganizuotame renginyje Suvalką lietuvių darželyje. Kovo 19 d. vaidybin? kompozicijų „Gimtojo žodžio šviesa“ parod? p?s?i?jų žygio „Knygneši? takais“ dalyviams prie kun. Simono Norkaus namo .  Vėliau b?relis mūsų…

Daugiau Daugiau

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Punsko licėjus Lietuvos nepriklausomyb?s atkąrimo dienos min?jim? pradėjo kovo 10 d. penktadieną Kampuo?iuose prie Lietuvos Nepriklausomybei skirto paminklo, kur kartu susitiko vis? Punsko-Seinų krašto lietuvišką mokyklų atstovai. T? pa?i? dieną Punsko lietuvių kult?ros namuose vyko parodos „Saga apie Lietuv?” atidarymas. Projektui surinkta 1,5 mln. sag? iš viso pasaulio. Ši paroda, kaip teigia jos autoriai  Lilija Valatkien? ir Vytautas Jonas Juška, apie mus, lietuvius, išvykusius laim?s ieškoti svetur, gyventi ir dirbti svetimose šalyse bei apie mus – likusius čia, savo t?vyn?je Lietuvoje.  Parodoje…

Daugiau Daugiau