Pagal
Mėnuo: 2013 birželio

Tarptautinis vakaras Punsko licėjuje

Tarptautinis vakaras Punsko licėjuje

Nuo pernai Punsko Kovo 11-osios licėjuje ?gyvendinamas daugiašalis Comenius projektas, kuris yra finansuojamas remiant Europos Komisijai. Projekto veikloje dalyvauja penkios mokyklos iš Kroatijos, Graikijos, Pranc?zijos, Vokietijos bei Lenkijos. Mokyklos bendradarbiauja, vyksta mokytojų ir mokinių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujan?i? šali?. Susitikim? tikslas – pl?sti mokinių žinias ir supratim? apie savo ir kitų taut? kalbas, kult?r?, gamtos apsaug?, turizm? ir kt. Bendraujama angl? kalba. Siekiant atviresnio ir glaudesnio bendravimo su kitataučiais išvyką dalyviai apgyvendinami šeimose.

„Gėlės vietoje šiukšlių“

„Gėlės vietoje šiukšlių“

Punsko Kovo 11-osios licėjus praeitais metais dalyvavo ekologijos konkurse, kurio tikslas buvo rinkti elektrošiukšles, tuo pa?iu skatinti žmones r?pintis aplinkos švara bei savo ir kitų žmonių sveikata. Nereikalingi elektriniai bei elektroniniai prietaisai buvo renkami nuo 2012 metų vasario 10 d. iki birželio 30 d. Už gautus pinigus mokykla galėjo ?sigyti knyg?, kuri? bendra vert? – 320,15 zlot?. Šiais mokslo metais, prad?dami vykdyti Comenius projekt? „European Resouce Seekers“ bei talkinant Punsko vals?iui, norime t?sti elektrošiukšli? rinkliav?. Ji vyks nuo š. m….

Daugiau Daugiau

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Birželio 14 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas bei mūsų krašto kryži? nuotrauką paskutinio etapo parodos atidarymas.

„Comenius“ projekto dalyvių kelionė į Briuselį ir Vokietiją

„Comenius“ projekto dalyvių kelionė į Briuselį ir Vokietiją

2013 m. balandžio 8–12 d. buvo suorganizuota dar viena ekskursija, susijusi su projektu „Comenius“, vykdomu jau beveik vienerius metus mūsų mokykloje. Š? kart? ? Briusel? ir Vokietijų (Euskirchen) išvykome kartu su mokytojomis: projekto koordinatore mūsų mokykloje Alicija Krakauskiene bei Danguole Kuosaite. Kelionei ruoš?m?s ne tik kraudamos lagaminus, bet taip pat steng?m?s prisiminti kuo daugiau anglišką žodži?, nes tur?jome bendrauti tik šia kalba. Pirmadienio ankst? ryt? išvykome ? Varšuvos oro uost?, iš kurio tur?jome t?sti kelion? ? Belgijos sostin?, Briusel?.

Švarios gamtos diena Punsko Kovo 11-osios licėjuje

Švarios gamtos diena Punsko Kovo 11-osios licėjuje

Kiekvienas protingas jaunas žmogus, tikriausiai labai gerai supranta, kad aplinka ir jos švara yra labai svarbi kiekvieno iš mūsų gyvenime, nors ne visada jų teikiasi puosel?ti, gerbti bei jos nešiukšlinti. Juk sava aplinka – tai lyg gimtojo krašto vizitin? kortel?, kuri? stebi atvyką iš toliau svečiai ar svetimtaučiai. Ekologija XXI – ame amžiuje yra itin svarbi žmonijos egzistavime. Net ir mažiausiai pastebimi darbai, tokie kaip: šiukšli? r?šiavimas ar vienas pasivaikš?iojimas p?s?iomis, o ne važiavimas mašina, labai daug padeda aplinkos švaros…

Daugiau Daugiau

Zagrebe

Zagrebe

Šiais mokslo metais Punsko Kovo 11-osios licėjuje prad?tas ?gyvendinti daugiašalis Comenius projektas, kuris yra finansuojamas remiant Europos Komisijai. Projekto tikslas – didinti mokinių supratim? apie savo ir kitų taut? kalbas, kult?r?, išteklius, gamtos apsaug?, turizm? bei skatinti mokyklų bendradarbiavim?. Projekto veikloje dalyvauja penkios mokyklos iš Kroatijos, Graikijos, Pranc?zijos, Vokietijos bei Lenkijos. Pirmasis projekto dalyvi? susitikimas įvyko 2012 m. gruodžio 10-14 dienomis Zagrebe. M?s? mokyklai atstovavo trys mokin?s Silvija Grigentyt?, Asta Bobinait? ir Rita Birgelyt?. Su mumis ? Kroatijos sostin? nuvyko…

Daugiau Daugiau