Pagal
Mėnuo: 2015 spalio

Nauja licėjaus mokinių savivalda

Nauja licėjaus mokinių savivalda

Lic?juje dirba nauja mokinių savivalda. Savivaldos pirmininkas – Tomas Venslauskas (IIIA kl.) Savivaldos nariai: Edita Šidlauskait?  (III B kl.), Raimundas Makauskas (III A kl.), Monika Valinčiūtė (II kl.), Daiva Grigutyt? (I kl.), Raimundas Venlsauskas (I kl.). Mokinių savivaldos glob?ja – mok. Irena Nevulienė

Pirmokų priesaika

Pirmokų priesaika

Spalio 5-?jų dieną įvyko licėjaus pirmokų priesaika. ? mūsų mokyklos gretas oficialiai prisijungė dav? priesaiką 22 naujokai. Mokytojams, t?vams ir draugams iškilmingai pasižadu: S?žiningai atlikti mokinio pareigas. Gerbti mokyklos turt? bei kitų žmonių darb?. Ugdyti savyje stipri? vali?, dr?s? ir teisingum?. Sistematingu ir solidžiu mokslu pl?sti savo t?vyn?s turt?. Nedaryti nieko, kas kenkt? Punsko Kovo 11-osios licėjaus geram vardui. Prisiekusius pirmokus pasveikino licėjaus direktor? Irena Marcinkevi?ien?, o Mokinių savivaldos atstovai skyr? šiuos žodžius: Pirmokai, Gyvenimas prab?ga beieškant vienintelės tikros pasauly…

Daugiau Daugiau

Antrokai Kapčiamiestyje

Antrokai Kapčiamiestyje

Ši? metų rugsėjo 29 dieną antrokai su savo aukl?toju išvyko ? Kapčiamiest?. Prie jų prisijungė Punsko gimnazijos trečiokai, manykim, kad tai b?simi licėjaus mokiniai. Ką veikąme šiame netoli nuo Punsko esančiame Lietuvos miestelyje? Pagrindin? pramoga buvo žaidimas dažasvydžiais (paintball).  Taip pat galėjome paplaukioti baidar?mis, pasigrož?ti Kapčiamiest? supančiais puikiais kraštovaizdžiais. O važiuodami namo aplankąme  muziejų „Jotvingi? kiemas” ir Rudaminos piliakaln?. Ši išvyka leido mums atsidusti nuo kasdienio mokslo, pails?ti, steb?ti gamtos grož?, susim?styti apie mūsų krašto praeit?.