Pagal
Mėnuo: 2014 lapkričio

Pašešupiai Kaune

Pašešupiai Kaune

Lapkri?io 18-?jų dieną choras buvo išvykąs ? Kauno Vyturio mokyklų. Ten mus šiltai pasitiko mokyklos direktor? ir jos pavaduotoja. Truput? parapetav? pradėjome koncert?. Prieš mūsų pasirodym? Vyturio mokyklos istorijos mokytojas trumpai pristatė mūsų chor? ir Punską. Buvo labai malonu gird?ti, kad Punskas – tai Lietuvių židinys Lenkijoje. Taip su geromis nuotaikomis stojome koncertuoti prieš piln? ži?rov? sal?. Nejutome ?tampos, nes jau kelis metus bendraujame su šia mokykla. Parodydami mūsų draugyst? pabaigai padainavom bendr? dain?. Visi buvo tuo sužav?ti, o labiausia atvykąs…

Daugiau Daugiau

Mokytojo diena

Mokytojo diena

„Suprasti žmog?! Tai be galo daug, beveik nepasiekiama, nes kiekvienas supranta tik tiek, kiek randa savyje, kiek turi savyje. Taigi: suprasti save – suprasti kitų, suprasti kitų – suprasti save.” Justinas Marcinkevi?ius

Pirmokų priesaika

Pirmokų priesaika

Spalio 13 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko pirmokų priesaika. Šiais mokslo metais pirmoje licėjaus klasėje besimokantys 19 mokinių iškilmingai pasižad?jo gerbti licėjaus tradicijas, dirbti lietuvių bendruomenės labui, nekenkti mokyklos geram vardui.