Pagal
Mėnuo: 2017 birželio

Etnostovykla „Ištakų beieškant”

Etnostovykla „Ištakų beieškant”

Vykdant projekt? „Ištaką beieškant”, mūsų mokykloje birželio 19–25 d. vyko vasaros etnostovykla. J? koordinavo mokytoja Alicija Krakauskienė. Stovykloje dalyvavo Punsko licėjaus, Pelesos vidurinės mokyklos, Karaliaučiaus ir Lietuvos pasienio mokyklų mokiniai.

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

Šiemet minime 76-?sias tr?mim? metines, kai per vien? savait? iš Lietuvos buvo ištremta apie 17500 žmonių.  Min?jimo id?ja – „Palikti namai…”, kuri kilo skaitant buvusi? tremtinių, politini? kalinių atsiminimus. Juose aprašomi jausmai apie paliktus gimtuosius namus. M?s? licėjus irgi prisid?jome prie šios iniciatyvos.Progamoje kalb?jome apie trėmimus, atkreip?me d?mes? ? paliktus tremtinių namus, tyrin?jome kaip atrod? patys tr?mimai, kiek Lietuvos gyventojų tur?jo palikti gimt?jų krašt?, kur jie buvo išvežti, kiek lietuvių mir?. Informacijas ir atsiminimus perpyn? daina „Jei ne auksin?s vasaros”.  …

Daugiau Daugiau