Pagal
Mėnuo: 2020 sausio

Punsko Kovo 11-osios licėjus – vėl „sidabrinė“ mokykla!

Punsko Kovo 11-osios licėjus – vėl „sidabrinė“ mokykla!

Edukacinis fondas „Perspektywy“ kiekvienais metais skelbia Lenkijos vidurinių mokyklų reiting?. Sudarant 2020 m. geriausi? lic?jų s?rašus, atsižvelgta ? mokyklas, kuriose 2019 m. geguž?s m?n. brandos egzaminus laiką ne mažiau kaip 12 moksleivi?, o vidutiniai rezultatai iš privalom? lenką kalbos ir matematikos egzamin? buvo ne žemesni kaip 0,75 Lenkijos lic?jų vidurkio. Reitingo kriterijai ir jų svoriai (%): Brandos egzaminas – visi pasirinkti (papildomi) dalykai (Punsko licėjaus atveju, tai ir lietuvių kalbos egzaminas), laikyti išpl?stiniu lygmeniu – 45% Brandos egzaminas – privalomi…

Daugiau Daugiau

Laisvės gynėjų diena Punsko Kovo 11-osios licėjuje

Laisvės gynėjų diena Punsko Kovo 11-osios licėjuje

Sausio 13 d. 6 pamokos metu Punsko Kovo 11 – osios bendrojo lavinimo licėjuje I klasės mokiniai mokyklos bendruomenei pristatė pasirodym? Laisvės gynėjų dienai pamin?ti. Iš anksto kartu su mokytoja Irena Nevuliene ir praktikantu Dariumi Dum?iumi pasidalin? mintimis ir ?žvalgomis bei bendrai sutar?, koks tur?t? b?ti pasirodymas, mokiniai ypa? gražiai, jautriai ir sentimentaliai perteiką tragiškus 1991 m. sausio m?nesio įvykius.          Iš pradži? raiškiai perskait? garsi? Lietuvos žmonių, toki? kaip Andriaus Mamontovo, profesoriaus Ar?no Ramanavičiaus, t? dieną atsiminimus, netrukus mokiniai…

Daugiau Daugiau

Buvome Prezidentūroje

Buvome Prezidentūroje

2019 m. gruodžio 19 d. Prezident?roje vyko kal?din?s eglut?s šventė vaikams iš etnini? Lietuvos žemi?. ? rengin? atvyko apie 120 mokinių iš Lydos, Gardino,Pelesos, Rimdži?n?, Vidugiri?, Seinų, Rygos, Karaliaučiaus ir Punsko. Džiaugiam?s, kad kartu su jais galėjome dalyvauti ir mes, Punsko licėjaus atstovai. Prezident?ros Kolon? sal?je visus pasitiko ir sveikino Diana Naus?dieną – LR Prezidento žmona. Deja, Prezidentas Gitanas Naus?da ? š? rengin? neatvyko. Kiekviena mokykla buvo paruošiusi savo pristatym?. Grož?jom?s moksleivi? atliekamomis dainomis, eil?mis ir muzika. Vėliau bendravome klausydami…

Daugiau Daugiau