Dramos būrelis

Dramos būrelis

dramos1Nuo pat mokyklos gyvavimo pradžios mokiniai vaidino. Naujai įsikūrusioje mokykloje dramos būrelį subūrė jau įgudusi visuomeninkė Petronelė Jakimavičienė, kuriai talkino Vlada Pajaujienė. Jų vadovaujami moksleiviai ne tik vaidino, bet ir šoko, dainavo… Ilgainiui į mokyklą sugrįžo dirbti jų auklėtiniai ir tęsė savo mokytojų pradėtą darbą. Dramos būreliui vadovavo Kristina Dapkevičiūtė-Kraužlienė, Aldona Aleksaitė-Vaicekauskienė, Marytė Aleknavičiūtė-Černelienė, Janina Aleksaitė-Macukonienė. Nuo 1995/96 mokslo metų dramos būrelį globojo mokytoja Danutė Šliaužienė, o nuo 2006/2007 mokslo metų dramos būreliui vadovauja licėjaus bibliotekininkė Rūta Burdinaitė.

Moksleivių dramos būrelio pastatyti istoriniai veikalai:

 • 1996 m. – Juozo Grušo „Unija”,
 • 1997 m. – Justino Marcinkevičiaus „Mažvydas”,
 • 1998 m. – Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas”,
 • 2000 m. – Juozo Grušo „Barbora Radvilaitė”,
 • 2001 m. – Justino Marcinkevičiaus „Daukantas”,
 • 2002 m. – Kazio Sajos „Žemaičio piemuo”,
 • 2003 m. – Balio Sruogos „Milžino paunksmė”,
 • 2004 m. – Maironio „Kąstužio mirtis”,
 • 2005 m. – Vinco Mykolaičio-Putino „Valdovas”,
 • 2006 m. – Juozo Grušo „Herkus Mantas”,
 • 2007 m. – Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio „Birutė”,
 • 2009 m. – Anatolijaus Kairio „Karūna”,
 • 2010 m. – Vytauto Bičiūno „Žalgiris”,
 • 2011 m. – J. Bajoraičio „Živilė”.

Dviems spektakliams mokykla skolino rūbus iš profesionalių teatrų – „Unijai” iš Klaipėdos teatro, o „Barborai Radvilaitei” iš Kauno dramos teatro. Moksleiviai noriai dalyvauja repeticijose ir džiaugiasi galėdami pasirodyti žiūrovams.