Mėnesio Archyvai: vasario 2021

Punsko Kovo 11-osios licėjus – trečius metus iš eilės – „sidabrinė“ mokykla!

Edukacinis fondas „Perspektywy“ kiekvienais metais skelbia Lenkijos vidurini? mokykl? reiting?. Sudarant 2021 m. geriausi? lic?j? s?rašus, atsižvelgta ? mokyklas, kuriose 2020 m. geguž?s m?n. brandos egzaminus laik? ne mažiau kaip 12 moksleivi?, o vidutiniai rezultatai iš privalom? lenk? kalbos ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Punsko Kovo 11-osios licėjus – trečius metus iš eilės – „sidabrinė“ mokykla! yra išjungti

SĖKMĖ EILĖRAŠČIŲ IR ESĖ KONKURSE „ŠVENČIU LIETUVĄ“

Europos Parlamento narys, Vasario 16-osios akto originalo atrad?jas prof. Liudas Mažylis pasaulio lietuvius pakviet? dalyvauti VASARIO 16-AJAI skirtame eil?raš?i? ir es? konkurse „ŠVEN?IU LIETUV?“.  Reik?jo sukurkti EIL?RAŠT? ar ES?, kuris atspind?t?  mokinio santyk? su gimtine, t?viške, šalimi, Vasario 16-?j? šven?ian?ia … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui SĖKMĖ EILĖRAŠČIŲ IR ESĖ KONKURSE „ŠVENČIU LIETUVĄ“ yra išjungti

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos tauta tapo nepriklausoma. Ta proga I B klas?s mokiniai kartu su aukl?toja paruoš? pateikt?, pasakojan?i? apie svarbius to meto ?vykius Lietuvoje ir m?s? krašte. Min?dami ši? iškili? švent? uždekime vieni kitus meile savajai kalbai, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena yra išjungti