Pagal
Mėnuo: 2019 sausio

Punsko Kovo 11-osios licėjus jau ne bronzinė, o sidabrinė mokykla!

Punsko Kovo 11-osios licėjus jau ne bronzinė, o sidabrinė mokykla!

          Edukacinis fondas „Perspektywy“ kiekvienais metais skelbia Lenkijos vidurinių mokyklų reiting?. Sudarant 2019 m. geriausi? lic?jų s?rašus, atsižvelgta ? mokyklas, kuriose 2018 m. geguž?s m?n. brandos egzaminus laiką ne mažiau kaip 12 moksleivi?, o vidutiniai rezultatai iš privalom? lenką kalbos ir matematikos egzamin? buvo ne žemesni kaip 0,75 Lenkijos lic?jų vidurkio.         Reitingo kriterijai ir jų svoriai (%): Brandos egzaminas – visi pasirinkti (papildomi) dalykai (Punsko licėjaus atveju, tai ir lietuvių kalbos egzaminas),…

Daugiau Daugiau

Kalėdinis susitikimas

Kalėdinis susitikimas

      Gruodžio 21 d. mokykloje įvyko licėjaus bendruomenės kal?dinis susitikimas, kur? organizavo mokinių savivalda. ? šventin? nuotaiką susirinkusius ?ved?  „Pašešupi?“ atliekamos Advento dainos ir Kal?d? giesm?s. Šventin? susitikim? vainikavo kunigo Mariaus Talužio, mokyklos direktoriaus Alvydo Nevulio ir T?v? tarybos pirmininkės Rasos Krakauskienės sveikinimai ir gražiausi linkąjimai. Lic?jaus leidinuko „D?mesio“ redakcija visiems ?teiką naujausi? laikrašt?lio numer?.

Pamokos netradicinėje aplinkoje

Pamokos netradicinėje aplinkoje

     2018 m. gruodžio 14 d. mes, licėjaus antrokai kartu su mūsų auklėtoja Birute Vai?iuliene ir bibliotekininke R?ta Burdinaite, leidom?s ? edukacin? ekskursijų po Dz?kijos krašt?. Pirmoji mūsų išvykos stotis – Lazdijų turizmo informacinis centras. Ten susipažinome su mūsų gidu. Tuoj pat išvykome ? Veisiejus. Lipome ? apžvalgos bokšt?, iš kurio puikiai mat?si Dainavos kraštovaizdis. Vėliau užsukome ? Veisiejų regioninio parko muziejų. Nemažai sužinojome apie šio parko istorijų, veikl?, krašto augmenijos bei gyv?nijos ypatumus. M?s? apsilankym? Veisiejuose vainikavo pob?vis…

Daugiau Daugiau