Pagal
Mėnuo: 2014 birželio

Gedulo ir vilties diena Punske

Gedulo ir vilties diena Punske

Birželio 13-?jų Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje iškilmingai pamin?ta Gedulo ir vilties diena. Program? pareng? šios mokyklos pirmos klasės mokiniai. Jie skait? tremtinių prisiminim? ištraukas, dainavo tremtinių dainas, minute tylos pagerb? tremtyje žuvusius lietuvius.