Pagal
Mėnuo: 2024 vasario

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo šventė

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo šventė

Vasario 16 d. Punsko licėjuje įvyko Vasario 16-osios minėjimas, kurį parengė II B klasės mokiniai kartu su auklėtoja Irena Nevuliene. Mokiniai priminė istorinius faktus bei aplinkybes, kuriomis buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.  Naudodamiesi Kahoot programėle, mokiniai atsakinėjo į klausimus, susijusius su Lietuvos istorija. 12 val. visa licėjaus bendruomenė kartu su kitų mokyklų ir organizacijų atstovais bei Punsko gyventojais sugiedojo Lietuvos himną  prie Lietuvos 100-mečio Varpo skulptūros (Punsko senose kapinėse). Sugrįžę į mokyklą vaišinomės šventiniu tortu.

Šimtadienis 2024

Šimtadienis 2024

Sausio 20 d. Punsko Kovo 11-osios licėjuje įvyko Šimtadienis. Šias metais abiturientai pasirinko temą „Kur bekeliautum, keliauk visa širdim“. Meninės programos režisierė – abiturientės mama, Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Rengiant šią iškilmingą šventę talkino meno vadovai: Asta Pečiulienė (šokių grupės „Šalčia“ vadovė), Dainius Pavilonis (choro „Pašešupiai“ vadovas) bei auklėtojos: Birutė Vaičiulienė ir Alicija Krakauskienė. Šventėje dalyvavo garbūs svečiai: LR konsulato Seinuose vadovas Genadijus Mackelis, LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Seinų apskrities viršininko pavaduotojas Antanas Baudys. Virginijos Karčiauskienės nuotraukos