Pagal
Mėnuo: 2015 kovo

Kovo 11-oji

Kovo 11-oji

2015 m. kovo 15 dieną Punsko lietuvių kult?ros namuose įvyko Lietuvos nepriklausomyb?s atkąrimo dienos minėjimas. Renginio pradžioje buvo įnešta Punsko Kovo 11-osios licėjaus vėliava bei sugiedotas Lietuvos himnas.

Istorijos paveldo metraščio pristatymas Punsko Kovo 11-osios Licėjuje

Istorijos paveldo metraščio pristatymas Punsko Kovo 11-osios Licėjuje

Kovo 11-?jų susitikome su Punske leidžiamo metrašėio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingi? kraštas) reng?jais ir bendradarbiais. Mokykloje svečiavosi šio metrašėio vyr. redaktorius Sigitas Birgelis, jo pavaduotojas, ilgametis Punsko licėjaus direktorius Juozas Sigitas Paransevi?ius bei paskutinio tomo straipsni? autoriai kun. Marius Talutis ir Nijol? Birgelien?.

„Lietuvai ir man”

„Lietuvai ir man”

 Punsko Kovo 11-osios licėjus dalyvavo projekte „Lietuvai ir man”. Kiekvienas mokinys ir mokytojas tur?jo nupinti po dvi apyrankes – vien? sau, o kitų T?vynei.