Biblioteka

Biblioteka

biblioteka1Punsko Kovo 11-osios licėjaus bibliotekoje yra apie 25 tūkst. knygų. Dauguma jų yra lietuvių kalba, nes labai daug gavome jų iš Lietuvos. Per pastaruosius kelerius metus daug vertingų knygų bibliotekai dovanojo LR tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, švietimo ir mokslo ministerija bei kitos įstaigos ir privatūs asmenys. Nemažai lietuviškos ir angliškos literatūros atsiuntė Marija Rudieną iš BALF fondo Čikagoje ir kiti išeivijos lietuviai. Labai vertiname ir mūsų krašto žmonių bibliotekai dovanotas knygas. Mokykla už savo lėšas perka nedaug knygų, visų pirma moksleiviams privalomą literatūrą ir informacinius leidinius. Norėtūsi, jog tai būtų vertingiausia lietuviška biblioteka Lenkijoje, tačiau nėra sąlygų kaupti senesnę ir mažai naudojamą literatūrą.