Pagal
Mėnuo: 2014 sausio

Comenius projektas vis dar vykdomas

Comenius projektas vis dar vykdomas

Šiais mokslo metais Punsko licėjuje toliau vykdomas Comenius projektas, finansuojamas Europos Sąjungos. Jame dalyvauja mokyklos iš penki? Europos šali?: Kroatijos, Graikijos, Pranc?zijos, Vokietijos bei Lenkijos. Bendri projekto tikslai: pažinti skirtingas kult?ras, suprasti jų panašumus ir skirtumus, atskleisti savo šalies identitet?, pažinti savo bei kitų taut? išteklius, tobulinti kritin? m?stym?, kąrybiškum?, geb?jimus dirbti komandin? darb?, gerinti mokymosi motyvacijų, pl?sti informacini? ir kompiuterini? technologijų naudojimo geb?jimus.