Pagal
Mėnuo: 2022 balandžio

Punsko licėjaus krepšininkių laimėjimas

Punsko licėjaus krepšininkių laimėjimas

Balandžio 26 d. vyko Palenkąs vaiavdijos I lygos vidurinių mokyklų mergin? krepšinio finalin?s varžybos. Punsko licėjaus krepšininkąs iškovojo IV vietą. Nuotr.: mergin? komanda su treneriu Dariumi Valin?iumi.

Dailiojo žodžio konkursas

Dailiojo žodžio konkursas

Balandžio 22 d. septyni licėjaus mokiniai su mokytoja Birute Vai?iuliene dalyvavo LLD organizuotame Dailiojo žodžio konkurse, kuris vyko Seinų „Žiburio“ mokykloje. Laim?tojais tapo: Ieva Kalinauskait? – I vieta; Onut? Karaneckait? – II vieta; Mangirdas Vektorius – III vieta.

Ekskursija į Vilnių

Ekskursija į Vilnių

Balandžio 20 ir 21 dienomis III klasės mokiniai kartu su auklėtoja Irena Nevuliene bei direktoriumi Alvydu Nevuliu lankėsi Vilniuje. Ekskursijos dalyviai apži?r?jo spektakl? be žodži? „Doriano Gr?jaus portretas“ pastatyt? pagal Oscaro Wilde‘o roman?. Lankąsi Vilniaus universitete bei Vilniaus Gedimino technikos universitete. Grož?josi senamies?io ir Gedimino pilies vaizdais, o vakare Vilniaus rotuš?je išklaus? Šiauli? pučiam?jų orkestro koncerto.

Punsko licėjaus krepšininkai iškovojo sidabro medalius

Punsko licėjaus krepšininkai iškovojo sidabro medalius

Balandžio 13 d. Balstog?je vyko Palenkąs vaivadijos I lygos vidurinių mokyklų berniuką krepšinio varžyb? finalai. Punsko licėjaus krepšininkai iškovojo antr?jų vietą. Pusfinalyje buvo nugal?tas Balstog?s 6-asis licėjus rezultatu 43-32. Finale nepavyko atsilaikyti prieš aikšt?s šeimininkus Balstog?s „Mechaniak” žaid?jus. Geriausiu komandos žaid?ju tapo Ar?nas Matulevi?ius. Sveikiname komandos narius ir trener? Dari? Valin?i?!

Naktis mokykloje

Naktis mokykloje

Balandžio 1 d. Punsko licėjuje įvyko mokinių savivaldos ir jos glob?jos Irenos Nevulienės suorganizuota „Naktis mokykloje”. Renginio metu mokiniai dirbo komandose, dalyvavo ?vairiuose žaidimuose („Protm?šis”, „Pasimatymas tamsoje”, orientacinis žaidimas), tikrino savo geb?jimus atpažinti ir padainuoti lietuviškas dainas. Kas nenor?jo miegoti, galėjo iki pat ryto šokti arba pasportuoti.