Pagal
Mėnuo: 2016 spalio

Draugai iš Alytaus

Draugai iš Alytaus

Š. m. spalio 7 d. ? mūsų mokyklos duris pabeld? grup? Jotvingi? gimnazijos mokinių ir mokytojų iš Alytaus. Mes juos pri?m?me išskąstomis rankomis. Suorganizavome susitikim? su mūsų licėjaus mokiniais ir mokytojais. Svečiams papasakojome apie savo mokyklų, jos tradicijas, šventes. Vėliau Alytaus mokiniai susiskirst? ? grupeles. Pakaitomis dalyvavo pamokose ir ekskursijoje po Punską. Aplanką bažny?i? ir etnografin? muziejų senojoje klebonijoje. Kunigas Marius ?domiai papasakojo apie mūsų miestel?, bažny?i? ir pakvietą visus ? parapijos svetain? išgerti kavos ir pasivaišinti punskietiškais naminiais pyragais….

Daugiau Daugiau

Pirmokų priesaika

Pirmokų priesaika

Spalio 4 dieną mūsų licėjuje įvyko pirmokų priesaika. ? moksleivi? gretas oficialiai prisijungė dav? priesaiką 16 naujoką. Prisiekusius pirmokus pasveikino licėjaus direktor? Irena Marcinkevi?ien? bei savivaldos atstovai. Tikim?s, kad pirmokai mokykloje jausis puikiai, gerai mokysis bei visur ir visada bus s?moningi lietuviai, tinkamai atstovaus ne tik lic?jui, bet ir visa    m mūsų kraštui. Julija Kuosait?