Pagal
Mėnuo: 2021 kovo

Laimėjimas konkurse ,,Lietuvą mano širdyje”

Laimėjimas konkurse ,,Lietuvą mano širdyje”

Užsienio lietuvių švietimo skyrius Vilniuje sureng? kąrybini? darb?-palinkąjim? konkurs? „Lietuva mano širdyje”. Konkursas skirtas tarptautinei kalbos dienai pamin?ti. Kiekvienam brangiausia yra gimtoji kalba. Lietuvių kalba yra savita ir labai sena. M?s? bendrin?s kalbos kūrėjas kalbininkas Jonas Jablonskis yra pasakąs ,, Maža garb? svetimom kalbom kalb?ti, didi g?da savos gerai nemokąti”. Konkurso organizatorius pasieką 80 kąrybini? darb?, o dalyvi? skai?ius sieką net 160 mokinių iš 17 užsienio lietuvišku mokyklų. Darbai suskirstyti ? tris kategorijas (1. piešiniai; 2. eil?rašėiai ir laiškai; 3….

Daugiau Daugiau

Kovo 11- oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11- oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Atsižvelgiant ? koronaviruso infekcijos pandemijų, 2021 metų Lietuvos Nepriklausomyb?s atkąrimo dienos minėjimas vyko be ži?rov? Lietuvių kult?ros nam? sal?je. Punsko Kovo 11-osios licėjus persikel? ? nuotolin? erdv? www.punskas.pl. Šv?sdami Kovo 11-?jų, šiomis sunkiomis aplinkyb?mis, kai turime laikytis daugelio apribojimų, kai ilgim?s laisvęs, bendryst?s dar stipriau pajuntame  tikr?sias vertybes –  tikąjim?, ties?, T?vyn?s meil?.  Lietuva, T?vyn? tai didieji – ne tušti žodžiai, kaip apie T?vyn? rašo Poetas Jonas Aistis „Tu esi ta bekrašt? m?lyn?, pražydus šventam ilgesy, ir širdy išnešiota T?vyn?,…

Daugiau Daugiau

Kovo 25 d. 13 val. kviečia KTU!

Kovo 25 d. 13 val. kviečia KTU!

Mieli KTU partneriai, bi?iuliai, art?jant brandos egzamin? sesijai ir galutiniam apsisprendimui ką ir kur studijuoti, Kauno technologijos universitetas (KTU) kviečia vyresni?jų klasių moksleivius, jų t?vus ir mokytojus sudalyvauti kovo 25 d., ketvirtadieną, 13.30 val. vyksian?ioje virtualioje Universiteto atvir? dur? dienoje. Susitikimo dalyviai visais r?pimais klausimais apie studijas, kasdieną gyvenim? Universitete, papildomas galimybes tiesiogiai diskutuos su KTU rektoriumi Eugenijumi Valatka, studijų prorektoriumi Jonu ?eponiu, fakultet? dekanais, d?stytojais ir studentais. Renginio pirmoje dalyje ? klausimus atsakys KTU vadovai, o antroje dalyje moksleiviai, pagal juos…

Daugiau Daugiau