Pagal
Mėnuo: 2022 rugsėjo

Kūrybinės dirbtuvės Prūsų ir jotvingių gyvenvietėje Ožkiniuose

Kūrybinės dirbtuvės Prūsų ir jotvingių gyvenvietėje Ožkiniuose

Rugsėjo 15 d. Punsko licėjaus trečiokai bei Punsko pagrindinės mokyklos septintokai ir aštuntokai kartu su auklėtojomis ir bibliotekininkąmis dalyvavo kąrybin?se dirbtuv?se, kurios vyko senovin?je prūsų ir jotvingių gyvenvietėje Ožkiniuose. Jaunimas rašė eilėraščius bei kūrė apsakymus, pažino batikos techniką, vaidino ir filmavo, daž? žol?mis, gamino suktines žvakes. Atliką visus darbus, sus?do prie laužo ir kep? dešreles.

Pirmokų integracinė išvyka į Prūsų ir jotvingių gyvenvietę

Pirmokų integracinė išvyka į Prūsų ir jotvingių gyvenvietę

Rugsėjo 14 d. Punsko licėjaus pirmokai su auklėtojomis Irena Nevuliene ir Danute Šliaužiene nužygiavo ? Prūsų-jotvingių gyvenvietė Ožkiniuose. Dalyviai išklaus? šeimininko Petro Lukoševičiaus pasakojim? apie š? muziejų žaid? komandinius žaidimus. Vėliau susikūrė laužą kep? dešreles.

Punske lankėsi Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos delegacija

Punske lankėsi Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos delegacija

Rugsėjo 9 d. Punske lankėsi Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos delegacija.  Mokiniai galėjo pasiklausyti valdybos pirmininko Vlado Sungailos bei kitų tremtinių pasakojim? apie trėmimus ? Sibirą. Kiekvienam iš 40 tremtinių buvo įteiktas simbolinis saul?gr?žos žiedas. Po to svečiai su licėjaus vėliavos sargyba nuvyko ? Šlynakiemį pagerbti Lenkijoje žuvusių Lietuvos partizanų atminimą.

Mokslo metų pradžia

Mokslo metų pradžia

Naujuosius mokslo metus Punsko Kovo 11-osios licėjus pasitiko įprastai –  be specifinių COVID-19 ligos plitimo ribojimų. Mokykloje įvyko bendras iškilmingas visos licėjaus bendruomenės susitikimas taip, kaip prieš pandeminį laikotarpį: pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas. Vėliau visus pasveikino licėjaus direktorius Alvydas Nevulis. Su naujaisiais mokslo metais mokyklos bendruomen?  sveikino ir Seinų apskrities viršininko pavaduotoja Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė bei tėvų tarybos pirmininkė Božena Bobinienė. Po to mokiniai susitiko su savo auklėtojais kabinetuose. Naujuosius mokslo metus Punsko licėjuje pradėjo 108…

Daugiau Daugiau