Pagal
Mėnuo: 2015 lapkričio

Tvarkėme kapines

Tvarkėme kapines

Spalio 29 dieną mūsų licėjaus mokiniai su auklėtojais tvarką naujųsias Punsko parapijos kataliką kapines. Kaip kasmet, ši? visuomenin? veikl? organizavo ir koordinavo licėjaus mokinių savivalda, kuri? šiais mokslo metais globoja mokytoja Irena Nevulienė.  Darbas vyko labai sklandžiai, mat visiems buvo aiškus šios veiklos tikslas ir suprantama jos prasm?.

Susitikimas su vyskupu

Susitikimas su vyskupu

Spalio 25–26 dienomis Punsko parapijos bendruomen? lanką Elko vyskupas pagalbininkas Romualdas Kaminskis (Romuald Kami?ski). Antr?jų vizitacijos dieną, spalio 26-?jų, svečias apsilanką ir švietimo ?staigose: Punsko darželyje, pradin?je ir pagrindin?je mokyklose bei gimnazijoje ir licėjuje. Visur buvo sutiktas svetingai ir bi?iuliškai. Mes, licėjaus bendrumen?, vyskup?  pasveikinome žodžiais, g?l?mis bei „Pašešupi?” dalyvi? atliktais muzikos kąriniais. Ganytojas d?kojo už šilt? pri?mim?, nuošird? dainavim?. Vyskupas prisimin? 2016 metais laukiančias Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje, paragino tinkamai joms pasiruošti, priimti piligrimus pas save bei patiems leistis…

Daugiau Daugiau

Mokytojų diena

Mokytojų diena

Spalio 13 dieną licėjaus mokinių savivalda sureng? program?l? savo Mokytojams. J? šventės proga išsakyta daug graži? žodži?, padeklamuota puiki? eil?rašėi?, sudainuota skambi? dain?. Mokiniai savo pedagogams ?teiką g?li?, d?kojo už geras bei blogas dienas, už kiekvien? ?simintin? gyvenimo pamoką bei patarim?. Gana rimt? šventės nuotaiką praskaidrino tre?ioką sueiliuotos ir išsakytos mintys kiekvieno d?stomo dalyko mokytojui. A?i?, kad esate mūsų ideal?s mokytojai!