Pagal
Mėnuo: 2019 gruodžio

Minėjome partizanų 70-ąsias mirties metines

Minėjome partizanų 70-ąsias mirties metines

2019 m. gruodžio 13 dieną mūsų mokyklos mokiniai kartu su kitu lietuvišką mokyklų moksleiviais dalyvavo renginiuose, skirtuose Lietuvos partizanams Jurgiui Krikš?i?nui-Rimvydui ir Vytautui Prabuliui-Žaibui atminti. Pirmiausia visi susirinkome ? Punsko lietuvių kult?ros namus, kur buvo rodomas filmas „Balad? apie Rimvyd? ir Žaib?“. Filmo autorius Sigitas Birgelis, režisieriai – Sigitas Birgelis ir Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Tai filmas apie Lietuvos partizanus ir jų ryšininkus Lenkijos ir Lietuvos pasienyje. Filmo scenarijus parengtas pagal partizanų ryšininki? Tekl?s Pauliukonyt?s-Smilgut?s ir Janinos Judickait?s-Kregžd?s prisiminimus. Jurgis Krikš?i?nas-Rimvydas ir…

Daugiau Daugiau

Punsko Kovo 11-osios licėjui įteikta Kalbos premija

Punsko Kovo 11-osios licėjui įteikta Kalbos premija

Š. m. gruodžio 9 dieną Vilniuje, Valdov? r?m? Didžiojoje renesansin?je men?je įvyko iškilmingas Kalbos vakaras, kurio metu Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo lic?jui buvo įteikta Kalbos premija. licėjus ?vertintas už lietuvių kult?ros pl?trai ir visuomen?s pažangai svarbi? lituanistikos projekt? ?gyvendinim?, r?pinim?si lituanistiniu paveldu ir jo sklaida, taip pat už aktyvi? lituanistin? veikl? užsienyje. Žodžio laisvęs gyn?jos, labdaros organizator?s Felicijos Bortkevi?ien?s (1873–1945) atminimą ?amžinanti Kalbos premija kasmet skiriama už reikšming?, neatlygintinai atliekam? lituanistin? veikl? Lietuvos ir užsienio šali? piliečiams, organizacijoms ar…

Daugiau Daugiau

Praeities vaizdai dėlionėse

Praeities vaizdai dėlionėse

Lic?jaus tre?ios klasės moksleivi? grup? dalyvavo kąrybin?se dirbtuv?se ir sukūrė d?liones, pasakojančias apie mūsų krašt?. D?lion?ms taip pat yra sukurtas albumas-knyga „Praeities vaizdai d?lion?se“. Gruodžio 3 dieną mokiniai lankėsi Punsko Dariaus ir Gir?no pagrindin?je mokykloje, kur aštuntokams pristatė sukurtas d?liones bei album?. Ši? d?lioni? tikslas – supažindinti jaunuomen?  su Punsko ir Seinų krašto praeitimi bei kult?ra. D?lion?se pavaizduoti svarb?s mūsų kraštui istoriniai objektai ir jų s?sajos su dabartimi.  Tai ?dom?s edukaciniai žaidimai, kuri? d?ka galima daugiau sužinoti apie savo krašto…

Daugiau Daugiau

Kapinių tvarkymas

Kapinių tvarkymas

Ši? metų spalio 30 d. licėjaus mokiniai su savo auklėtojomis ir kitais mokytojais tvarką Punsko kapines. Šis labdaringas darbas yra jau sena mūsų mokyklos tradicija. Visi aktyviai bei s?žiningai gr?b? lapus, tvarką apleistus kapus. Kad darbas vykt? sklandžiau, iš anksto pasiskirstyta, kas už kur? plot? bus atsakingas. Greičiausiai su užduotimi susidorojo trečiokai, tod?l pad?jo dirbti kitiems. Po talkos visi kartu nusifotografavome. Lilija ir Viktorija