Pagal
Mėnuo: 2017 gegužės

Sapnų pasauly atsiradus…, arba tradiciniai Dzinguliukai

Sapnų pasauly atsiradus…, arba tradiciniai Dzinguliukai

2017 m. balandžio 28 d. 19 val. Punsko licėjaus sporto sal?je vyko gyva transliacija „Vito sapnas“. Mes, antrokai, paband?me „išburti“  tre?iokams ateit?. Per lenką kalbos pamoką, klausydamas mokytojos balso, pavarg?s Vitas užmiega.  Jis išvysta keist? regin?. Pirma scena vyksta sporto sal?je. Abiturientai nežino, ką daryti po abit?ros egzamino, taigi tariasi su aukl?toju. Vėliau Vitas sapnuoja savo draug? ateit?: profesijas, tarpusavio santykius, problemas. Veiksm? komentuoja judrus Norbertas. Jis ir pažadina Vit?, persp?damas, kad mokytoja v?l klausin?ja jo klasiokus. Sapnas nutr?ksta… Program?…

Daugiau Daugiau

Paskutinis skambutis abiturientams

Paskutinis skambutis abiturientams

Paskutinis skambutis… Kartojasi jis kasmet. Neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, saul? po lietaus. Ateina kasmet, bet vis kitiems licėjaus abiturientams. Š. m. balandžio 28-?jų Punsko Kovo 11-osios licėjuje devyniolikai abiturient? nuskamb?jo paskutinis skambutis. Mokytojams, mokiniams bei jų t?vams tai buvo neeilin? šventė.           Sveikindama moksleivius mokyklos direktor? Irena Marcinkevi?ien? teig? labai besidžiaugianti matydama toką b?r? jaun?, energing?, talenting? jaunuoli?. Su abiturientais atsisveikino taip pat jų auklėtojas Darius Valin?ius,  choro „Pašešupiai“ vadovas Jonas Pavilonis, šoki? grup?s „Šalčia“ vadov? Asta Pe?iulien?.             Moksleiviai…

Daugiau Daugiau

Pašešupiai

Pašešupiai

  Vienas didžiausi? rus? kompozitori?, Dmitrijus Šostakovi?ius, pasaką: „Myl?kite ir studijuokite did?jų muzikos men? – jis atvers jums ištis? jausm? ir min?i? pasaul?. Jis padarys jųs? dvasi? turtingesn?, tyresn?, tobulesn?. Muzika pad?s atrasti savyje naujų nežinot?, nepasteb?t? jųg?. Ir gyvenimas nušvis naujais tonais, naujomis spalvomis.“  2017 m. balandžio 23 d. Punsko lietuvių kult?ros namuose įvyko Kovo 11-osios licėjaus choro „Pašešupiai“ (vadovas Jonas Vytautas Pavilonis, koncertmeisteris Dainius Pavilonis) koncertas „Lietuva dainoje“. Koncerto ved?jai Daiva Grigutyt? bei Kornelijus Maksimavi?ius paskait? ?domi? min?i?…

Daugiau Daugiau