Priėmimo sąlygos

Informacija apie priėmimą į Punsko Kovo 11-osios licėjų 2023/2024 m. m.

Į Punsko bendrojo lavinimo licėjų priimami mokiniai, baigę pradinę mokyklą, mokantys
lietuvių kalbą, bei surinkę atitinkamą skaičių taškų. Taškai skaičiuojami pagal pradinės
mokyklos baigimo egzaminų rezultatus, moksleivių laimėjimus konkursuose bei keturių
dalykų pažymius mokyklos baigimo pažymėjime: lietuvių kalbos, anglų kalbos,
matematikos, lenkų kalbos.

2023/2024 mokslo metais planuojama kurti vieną klasę, kurioje išplėstiniu lygiu bus mokomi sekantys dalykai: anglų kalba, biologija, matematika.

Priėmimo mokytis į Punsko Kovo 11-osios licėjų 2023 m. tvarka:

 1. Priėmimo mokytis prašymų teikimas  – nuo gegužės 15 d. iki birželio 19 d. 15:00 val.
 2. Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimų ir egzamino pažymų pateikimas – nuo birželio 23 d. iki liepos 12 d. 15:00val.
 3. Kandidatų į Punsko Kovo 11-osios licėjų sąrašo paskelbimas – liepos 18 d.  10:00 val.
 4. Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimų  ir egzamino pažymų originalų pateikimas – iki liepos 21 d. 15:00 val.
 5. Priimtų į Punsko Kovo 11-osios licėjų mokinių sąrašo paskelbimas – liepos 24 d. 10:00 val.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti stojant į Punsko Kovo 11-osios licėjų:

 1. Priėmimo paraiška.
 2. Pareiškimas mokytis lietuvių kalba.
 3. Pareiškimas dėl tikybos pamokų lankymo.
 4. Prašymas gauti pažymėjimus lietuvių ir lenkų kalba.
 5. Informacija apie duomenų apsaugą.
 6. Informacija apie lietuvių kalbos ir lietuvių tautinės mažumos istorijos ir kultūros mokymą.