Priėmimo sąlygos

Priėmimo sąlygos

Informacija apie priėmimą į Punsko Kovo 11-osios licėjų 2024/2025 m. m.

Į Punsko bendrojo lavinimo licėjų priimami mokiniai, baigę pradinę mokyklą, mokantys
lietuvių kalbą, bei surinkę atitinkamą skaičių taškų. Taškai skaičiuojami pagal pradinės
mokyklos baigimo egzaminų rezultatus, moksleivių laimėjimus konkursuose bei keturių
dalykų pažymius mokyklos baigimo pažymėjime: lietuvių kalbos, anglų kalbos,
matematikos, lenką kalbos.

2024/2025 mokslo metais planuojama kurti vieną klasę, kurioje išplėstiniu lygiu bus mokomi sekantys dalykai: anglų kalba, biologija, matematika.

Priėmimo mokytis į Punsko Kovo 11-osios licėjų 2024 m. tvarka:

 1. Priėmimo mokytis prašymų teikimas  – nuo gegužės 13 d. iki birželio 18 d. 15:00 val.
 2. Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimų ir egzamino pažymų pateikimas – nuo birželio 21 d. iki liepos 9 d. 15:00val.
 3. Kandidatų į Punsko Kovo 11-osios licėjų sąrašo paskelbimas – liepos 16 d.  10:00 val.
 4. Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimų  ir egzamino pažymų originalų pateikimas – iki liepos 19 d.  15:00 val.
 5. Priimtų į Punsko Kovo 11-osios licėjų mokinių sąrašo paskelbimas – liepos 22 d. 10:00 val.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti stojant į Punsko Kovo 11-osios licėjų:

 1. Prašymas priimti mokytis.
 2. Pareiškimas mokytis lietuvių kalba.
 3. Pareiškimas dėl tikybos pamoką lankymo.
 4. Prašymas gauti pažymėjimus lietuvių ir lenką kalba.
 5. Informacija apie duomenų apsaugą.
 6. Informacija apie lietuvių kalbos ir lietuvių tautinės mažumos istorijos ir kultūros mokymą.
 7. Šeimos gydytojo pažyma dėl sveikatos būklės.