Erasmus+

Punsko Kovo 11-osios licėjus  2018-2021 m. dalyvauja tarptautiniame projekte  „Tautinės mažumos – Europos turtas“, bendrai finansuojama pagal Europos Sąjungos programą “Erasmus+”.

Norėdami sužinoti daugiau – spauskite vėliava:

Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku rozpoczęło realizację projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy“ współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” akcja Współpraca szkół.

Informacje dotyczące projektu można znaleźć po kliknięciu we flagę:

Our school takes part in Erasmus+ project. „National minorities – treasure of Europe“ co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

For more information about the project, click on the flag below: