Pagal
Mėnuo: 2014 gruodžio

Prokuroro vizitas

Prokuroro vizitas

2014 m. gruodžio 4 d. su licėjaus moksleiviais susitiko Suvalką rajonin?s prokurat?ros prokurorius, m?s? mokyklos absolventas Gerb. Jonas Vyšniauskas.

Berniukų ir jaunuolių choro koncertas

Berniukų ir jaunuolių choro koncertas

2014 m. lapkri?io 28 d. mokykloje vieš?jo Vilkaviškio vyskupijos krikš?ioniškosios kult?ros centro ir Marijampol?s Šv. Cecilijos  gimnazijos berniuką ir jaunuoli? choras, vadov? Virginija Junevi?ien?.

LR švietimo ir mokslo ministerijos susitikimas su licėjaus mokiniais ir mokytojais

LR švietimo ir mokslo ministerijos susitikimas su licėjaus mokiniais ir mokytojais

2014 m. lapkri?io 27 d. vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Susitikimo tema: Pri?mimo ? Lietuvos aukšt?sias mokyklas aktualijos. Ramun? Bakanovien?, Lietuvos aukšt?jų mokyklų asociacijos pri?mimui organizuoti (LAMA BPO) administracijos direktor? kalb?jo apie užsienio šali? institucijose ar pagal tarptautini? organizacijų programas išsilavinim? ?gijusi?jų pri?mim? ? Lietuvos aukšt?sias mokyklas.