Pagal
Mėnuo: 2014 vasario

Comenius projekto dalyvių išvyka į Graikiją

Comenius projekto dalyvių išvyka į Graikiją

Š. m. sausio 20-25 dienomis 8 licėjaus moksleiviai bei 4 mokytojai lankėsi Graikijos miestuose: Patrai, Olimpija, At?nai. čia vyko trečiasis tarptautinio daugiašalio Comenius partneryst?s projekto „Europos ištekli? beieškant“ dalyvi? susitikimas. Šis projektas yra finansuojamas remiant Europos Komisijai. Dabartin? Graikija yra senov?s Graikijos palikuon?. Ji laikoma Vakar? pasaulio kult?ros lopšiu. Tai Vakar? demokratijos, filosofijos, olimpini? žaidyni?, Vakar? literat?ros, istoriografijos, politologijos, svarbi? mokslini? ir matematini? princip?, dramos, komedijos ir tragedijos t?vyn?.