Pagal
Mėnuo: 2023 balandžio

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos atstovų viešnagė Punsko licėjuje

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos atstovų viešnagė Punsko licėjuje

Balandžio 21 d.  Punsko lic?jų aplanką Kauno Jono Jablonskio gimnazijos delegacija. Gimnazijos direktor? Danguol? Miškinien? ir Punsko licėjaus direktorius Alvydas Nevulis pasirašė bendradarbiavimo sutart?, kurioje ?sipareigoja skatinti mokytojus ir mokinius dalyvauti ?vairiuose ši? mokyklų organizuojamuose projektuose, kąrybin?se veiklose, renginiuose bei organizuoti bendrus renginius (susitikimus, diskusijas), kviesti mokyklų darbuotojus dalyvauti vykdomose konferencijose ir seminaruose. Susitikimas baig?si J. Jablonskio gimnazijos mokinių grup?s „Way“ koncertiniu pasirodymu licėjaus sporto sal?je.

Susitikimas su studentais bei Atvirų durų diena

Susitikimas su studentais bei Atvirų durų diena

Balandžio 5 d. Punsko licėjuje vyko mokinių susitikimas su licėjaus absolventais, kurie papasakojo apie savo pasirinkt? studijų kryptis. Po to vyko Atvir? dur? diena, kurios metu Punsko, Vidugiri? bei Seinų „Žiburio“  mokyklų aštuntokai galėjo susipažinti tiek su licėjaus darbo specifika, tiek su savo bendraamžiais bei vyresniais draugais. Atvyką moksleiviai dalyvavo viktorinoje bei grupiniuose užsi?mimuose. Renginius suorganizavo Mokinių savivalda su glob?ja I. Nevuliene.

Punsko licėjaus krepšininkai Palenkės vaivadijos čempionai!

Punsko licėjaus krepšininkai Palenkės vaivadijos čempionai!

Kovo 31 d. Seinų „Žiburio“ pagrindinės mokyklos sporto sal?je vyko Palenkąs vaivadijos vidurinių mokyklų finalin?s krepšinio varžybos. Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokiniai iškovojo pirm?jų vietą Palenkąs vaivadijoje. Sveikiname krepšininkus ir jų trener? Dari? Valin?i?!