Pagal
Mėnuo: 2013 gruodžio

Tarmių šventė Punsko licėjuje

Tarmių šventė Punsko licėjuje

2013 metų gruodžio 11 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus sporto sal?je vyko Tarmi? šventė, kurioje dalyvavo Punsko bei Lazdijų mokyklų mokytojai ir mokiniai bei Lenkijos lietuvių etnin?s kult?ros draugijos etnografinis ansamblis „Gimtin?“ (vad. Anel? Babkauskien?).