Tėvų taryba

Tėvų taryba

2023/2024 mokslo metais Tėvų taryboje dirba:

  • Božena Bobinienė (pirmininkė)
  • Daiva Valinčienė (pavaduotoja)
  • Jolanta Sakalauskienė (iždininkė)
  • Regina Pykienė
  • Algirdas Vaicekauskas
  • Irma Chšanauskienė

Tėvų taryba nuoširdžiai dėkoja visiems tėvams, jau sumokėjusiems tėvų komiteto mokestį.

Užmiršusiems sumokėti tėvų komiteto mokestį primename, kad galima tai padaryti kiekvieną darbo dieną Punsko banke. Sąskaitos numeris: 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001. Tėvų komiteto mokestis 2023/2024 moklso metais yra 100 zl.

Norintiems paremti Punsko licėjų, siūlome naudotis šiomis sąskaitomis:

BS Sejny O/Puńsk 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001 (iš Lenkijos)

POLUPLPR   PL 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001 (iš užsienio)

Tėvų tarybos reglamentas