Tėvų taryba

2020/2021 mokslo metais Tėvų taryboje dirba:

  • Božena Bobinienė (pirmininkė)
  • Regina Pykienė (pavaduotoja)
  • Jolanta Sakalauskienė (iždininkė)

Tėvų taryba nuoširdžiai dėkoja visiems tėvams, jau sumokėjusiems tėvų komiteto mokestį.

Užmiršusiems sumokėti tėvų komiteto mokestį primename, kad galima tai padaryti kiekvieną darbo dieną Punsko banke. Sąskaitos numeris: 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001. Tėvų komiteto mokestis 2020/2021 moklso metais yra 60 zl.

Norintiems paremti Punsko licėjų, siūlome naudotis šiomis sąskaitomis:

BS Sejny O/Puńsk 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001 (iš Lenkijos)

POLUPLPR 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001 (iš užsienio)

Tėvų tarybos reglamentas