Organizacinis komitetas

Organizacinis komitetas

Birželio 28 d. vykusio susitikimo metu buvo sukurtas jubiliejaus organizacinis komitetas.

Komiteto pirmininku išrinktas Jonas Vydra. Organizacin? komitet? sudaro Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokytojai, vis? absolvent? laid? atstovai, buv? direktoriai, lietuvišką organizacijų, kult?rini? ir švietimo ?staig? vadovai.

Laid? (klasių) atstovai:

Laida(moklyklos baigimo metai)

Atstovas (-ai)

1959 m.

 1. Paransevi?ius Juozas Sigitas – Punskas

1960 m

 1. Gediminas Kraužlys

1961 m.

 1. Gediminas Kraužlys

1962 m.

 1. Nevulis Algirdas Antanas-  Seinai
                  1963 m.
 1. Muler?ikien? Eugenija –Punskas

1964 m.

 1. Uzdilien? Onut? – Punskas

1965 m.

 1. Paransevi?ius Jurgis-  Punskas

1966 m.

 1. Kardauskas Romas – Punskas

1967 m.

 1. Onut? Budzeikien? – Punskas

1968 m.

 1. Valin?ien? Tekl?- Punskas

1969 m.

 1. Kraužlien? Kristina – Punskas
 2. Makauskien? Živil?  – Ožkiniai – Vilnius

1971 m.

 1. Vaicekauskien?  Aldona- Punskas

1972 m.

 1. Vai?iulien?Maryt? – Punskas
 2. Vitkauskas Romas – Punskas
 3. Misiukonien? Maryt?- Punskas

1973 m.

 1. Bli?džiuvien? Gražina- Punskas
 2. Zimnickas Edvardas

1974 m.

 1. Ra?iuvien? Julija- Punskas

1975 m.

 1. Macukonien?  Janina – Dusnyčia

1976 m.

 1. Bobinas Jonas- Punskas

1977 m.

 1. Sidarien? Nastut? – Punskas
 2. Baudys Antanas – Punskas

1978 m.

 1. Kavaliauskien?  Aldut? – Vaitakiemis
 2. Vaina Viktoras – Punskas
 3. Kalinauskas Linas – Punskas

1979 m.

 1. Vyšniauskien? Nijol? – Punskas

1980 m.

 1. Šliaužien?  Onut? – Ožkiniai

1981 m.

 1. Šliaužien?  Danut?- Punskas

1982 m.

 1. Tumelien? Birut?- Punskas
 2. Venslauskas Antanas – Punskas
 3. Ramanauskien? Teresa – Kanada

1983 m.

 1. Birgelien?  Nijol? – Punskas
 2. Malinauskien? Maryt? – Punskas

1984 m.

 1. Venslauskien? Zita – Punskas

1985 m.

 1. Vainien?  Aldut? – Punskas
 2. Vai?iulien?  Birut? – Punskas

1986 m.

 1. Valin?ien?  Alicija – Punskas
 2. Vydra Jonas – Punskas

1987 m.

 1. Gasperavi?i?t? Irena – Punskas
 2. Jonušonyt? Jolanta – Punskas

1988 m.

 1. Bobinienė  Genut?, Vytautas Batvinskas – Punskas

1989 m.

 1. Pe?iulien?  Asta – Punskas
 2. Maksimavi?ius Petras – Seinai

1990 m.

 1. Berneckien?  Gražina – Vaitakiemis
 2. Krakauskas Juozas – Punskas
 3. Vaicekausukas Algirdas – Punskas

1991 m.

 1. Nevulienė  Irena – Punskas

1992 m.

 1. Pe?iulien? Dalia – Sankąrai

1993 m.

 1. Grigutien?  Jolanta – Suvalkai, Astrauskien? Dalia – Seinai

1994 m.

 1. Vydra  Romas, Baranauskas Darius – Punskas

1995 m.

 1. Vaznelyt? – Hattingh Danut? – Punskas
 2. Vaznelis Algis
 3. Lidija Šliaužien?

1996 m.

 1. Vydrien?  Aldut? – Punskas
 2. Vyšniauskien?  Darija – Punskas

1997 m.

 1. Valin?ien? Daiva – Punskas
 2. Nevulis Silvestras  – Raistiniai

1998 m.

 1. Stankevi?ien?  Vida – Punskas
 2. Uzdilien?  Vida – Punskas

1999 m.

 1. Grigutien?  Zita – Valinčiai
 2. Radzevi?ien? Birut?

2000 m.

 1. Baranauskait? Vida – Ožkiniai
 2. Nevulienė Onut?  – Seinai

2001 m.

 1. Jurkąnait?- Karčiauskien?  Virginija
 2. Baguckait? Gražina – Navinykai

2002 m.

 1. Misiukonis Rimas – Punskas
 2. Venslauskien?  Birut? – Kreiv?nai
 3. Bagdonavi?ius Tadas – Seinai

2003 m.

 1. Makauskien? Dalia – Vai?iuliškąs
 2. Darius Valin?ius

2003 m. – techninis

 1. Malinauskaitė – Vektorienė  Jolanta

2004 m. – bendr. lav.

 1. Misiukonien? Irena- Punskas
 2. Dzemionien? Violeta

2004 m. – techninis

 1. Vainien?  Violeta – Punskas

2005 m.- bendr. lav.

 1. Grigutien? Irena – Punskas

 

2005 m. – profiliuotas

 1. rakauskas Edvinas – Punskas

2006 m.- bendr. lav.

 1. Budzeika Algis – Punskas

 

2006 m. – profiliuotas

 1. Jurkąnait? Asta   – Pristavonys

2007 m. – bendr. lav.

 1. Vainait? – Vaznelien?  Dalia – Punskas

2007 m. – profiliuotas

 1. Andzelyt?  Violeta –  Seinai
 2. R?kus Algis – Šlynakiemis

2008 m. – bendr. lav.

 1. Valinčiūtė Birut? – Agurkiai
 2. Stanskauskait? Jurgita

2008 m. -profiliuotas

 1. Valinčiūtė Asta

2009 m.

 1. Marcinkevi?ius Tomas –  Punskas – Vilnius

2010 m. – A klasė

 1. Marcinkevi?i?t? Silvija – Navinykai

2010 m. B- klasė

 1. Ra?ius Gintas – Punskas

2011 m. – A klasė

 1. Vai?iulis Dainius – Punskas- Vilnius
 2. Pe?iulyt? Rasa – Sankąrai

2011 m. –B klasė

 1. Grigutien?  Jolanta- Šlynakiemis

2012 m. – A klasė

 1. Jan?iulyt? Daiva

2012 m. –B klasė

 1. Rentelyt? Violeta – Ožkiniai

2013 m. A klasė

 1. Gr?bli?nas Povilas – Vaitakiemis- Kaunas

2013 m. –B klasė

 1. Talandis Petras – Vilnius

2014 m. – A klasė

 1. Bobinas Arunas

2014 m.-  B klasė

 1. Jakąinskas Vidmantas

2015 m. – A klasė

 1. Keiza Darius – Šlynakiemis

2015 m. – B klasė

 1. Pe?iulyt? Ina  – Punskas

2016 m. A klasė

 1. Grigutyt? Laima  – Kreiv?nai

2016 m. – B klasė

 1. Vai?iulyt? Rima – Punskas