Organizacinis komitetas

Birželio 28 d. vykusio susitikimo metu buvo sukurtas jubiliejaus organizacinis komitetas.

Komiteto pirmininku išrinktas Jonas Vydra. Organizacinį komitetą sudaro Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokytojai, visų absolventų laidų atstovai, buvę direktoriai, lietuviškų organizacijų, kultūrinių ir švietimo įstaigų vadovai.

Laidų (klasių) atstovai:

Laida(moklyklos baigimo metai)

Atstovas (-ai)

1959 m.

 1. Paransevičius Juozas Sigitas – Punskas

1960 m

 1. Gediminas Kraužlys

1961 m.

 1. Gediminas Kraužlys

1962 m.

 1. Nevulis Algirdas Antanas-  Seinai
                  1963 m.
 1. Mulerčikienė Eugenija –Punskas

1964 m.

 1. Uzdilienė Onutė – Punskas

1965 m.

 1. Paransevičius Jurgis-  Punskas

1966 m.

 1. Kardauskas Romas – Punskas

1967 m.

 1. Onutė Budzeikienė – Punskas

1968 m.

 1. Valinčienė Teklė- Punskas

1969 m.

 1. Kraužlienė Kristina – Punskas
 2. Makauskienė Živilė  – Ožkiniai – Vilnius

1971 m.

 1. Vaicekauskienė  Aldona- Punskas

1972 m.

 1. VaičiulienėMarytė – Punskas
 2. Vitkauskas Romas – Punskas
 3. Misiukonienė Marytė- Punskas

1973 m.

 1. Bliūdžiuvienė Gražina- Punskas
 2. Zimnickas Edvardas

1974 m.

 1. Račiuvienė Julija- Punskas

1975 m.

 1. Macukonienė  Janina – Dusnyčia

1976 m.

 1. Bobinas Jonas- Punskas

1977 m.

 1. Sidarienė Nastutė – Punskas
 2. Baudys Antanas – Punskas

1978 m.

 1. Kavaliauskienė  Aldutė – Vaitakiemis
 2. Vaina Viktoras – Punskas
 3. Kalinauskas Linas – Punskas

1979 m.

 1. Vyšniauskienė Nijolė – Punskas

1980 m.

 1. Šliaužienė  Onutė – Ožkiniai

1981 m.

 1. Šliaužienė  Danutė- Punskas

1982 m.

 1. Tumelienė Birutė- Punskas
 2. Venslauskas Antanas – Punskas
 3. Ramanauskienė Teresa – Kanada

1983 m.

 1. Birgelienė  Nijolė – Punskas
 2. Malinauskienė Marytė – Punskas

1984 m.

 1. Venslauskienė Zita – Punskas

1985 m.

 1. Vainienė  Aldutė – Punskas
 2. Vaičiulienė  Birutė – Punskas

1986 m.

 1. Valinčienė  Alicija – Punskas
 2. Vydra Jonas – Punskas

1987 m.

 1. Gasperavičiūtė Irena – Punskas
 2. Jonušonytė Jolanta – Punskas

1988 m.

 1. Bobinienė  Genutė, Vytautas Batvinskas – Punskas

1989 m.

 1. Pečiulienė  Asta – Punskas
 2. Maksimavičius Petras – Seinai

1990 m.

 1. Berneckienė  Gražina – Vaitakiemis
 2. Krakauskas Juozas – Punskas
 3. Vaicekausukas Algirdas – Punskas

1991 m.

 1. Nevulienė  Irena – Punskas

1992 m.

 1. Pečiulienė Dalia – Sankūrai

1993 m.

 1. Grigutienė  Jolanta – Suvalkai, Astrauskienė Dalia – Seinai

1994 m.

 1. Vydra  Romas, Baranauskas Darius – Punskas

1995 m.

 1. Vaznelytė – Hattingh Danutė – Punskas
 2. Vaznelis Algis
 3. Lidija Šliaužienė

1996 m.

 1. Vydrienė  Aldutė – Punskas
 2. Vyšniauskienė  Darija – Punskas

1997 m.

 1. Valinčienė Daiva – Punskas
 2. Nevulis Silvestras  – Raistiniai

1998 m.

 1. Stankevičienė  Vida – Punskas
 2. Uzdilienė  Vida – Punskas

1999 m.

 1. Grigutienė  Zita – Valinčiai
 2. Radzevičienė Birutė

2000 m.

 1. Baranauskaitė Vida – Ožkiniai
 2. Nevulienė Onutė  – Seinai

2001 m.

 1. Jurkūnaitė- Karčiauskienė  Virginija
 2. Baguckaitė Gražina – Navinykai

2002 m.

 1. Misiukonis Rimas – Punskas
 2. Venslauskienė  Birutė – Kreivėnai
 3. Bagdonavičius Tadas – Seinai

2003 m.

 1. Makauskienė Dalia – Vaičiuliškės
 2. Darius Valinčius

2003 m. – techninis

 1. Malinauskaitė – Vektorienė  Jolanta

2004 m. – bendr. lav.

 1. Misiukonienė Irena- Punskas
 2. Dzemionienė Violeta

2004 m. – techninis

 1. Vainienė  Violeta – Punskas

2005 m.- bendr. lav.

 1. Grigutienė Irena – Punskas

 

2005 m. – profiliuotas

 1. rakauskas Edvinas – Punskas

2006 m.- bendr. lav.

 1. Budzeika Algis – Punskas

 

2006 m. – profiliuotas

 1. Jurkūnaitė Asta   – Pristavonys

2007 m. – bendr. lav.

 1. Vainaitė – Vaznelienė  Dalia – Punskas

2007 m. – profiliuotas

 1. Andzelytė  Violeta –  Seinai
 2. Rėkus Algis – Šlynakiemis

2008 m. – bendr. lav.

 1. Valinčiūtė Birutė – Agurkiai
 2. Stanskauskaitė Jurgita

2008 m. -profiliuotas

 1. Valinčiūtė Asta

2009 m.

 1. Marcinkevičius Tomas –  Punskas – Vilnius

2010 m. – A klasė

 1. Marcinkevičiūtė Silvija – Navinykai

2010 m. B- klasė

 1. Račius Gintas – Punskas

2011 m. – A klasė

 1. Vaičiulis Dainius – Punskas- Vilnius
 2. Pečiulytė Rasa – Sankūrai

2011 m. –B klasė

 1. Grigutienė  Jolanta- Šlynakiemis

2012 m. – A klasė

 1. Jančiulytė Daiva

2012 m. –B klasė

 1. Rentelytė Violeta – Ožkiniai

2013 m. A klasė

 1. Grėbliūnas Povilas – Vaitakiemis- Kaunas

2013 m. –B klasė

 1. Talandis Petras – Vilnius

2014 m. – A klasė

 1. Bobinas Arunas

2014 m.-  B klasė

 1. Jakčinskas Vidmantas

2015 m. – A klasė

 1. Keiza Darius – Šlynakiemis

2015 m. – B klasė

 1. Pečiulytė Ina  – Punskas

2016 m. A klasė

 1. Grigutytė Laima  – Kreivėnai

2016 m. – B klasė

 1. Vaičiulytė Rima – Punskas