Mėnesio Archyvai: gegužės 2023

Poezijos pavasaris 2023

Geguž?s 22 d. Punsko mokykl? mokiniai dalyvavo 37-?jame Poezijos pavasario festivalyje, kuris vyko Lietuvi? kult?ros namuose. ?ia jie klaus?si m?s? krašto pet? eili?: Janinos Macukonien?s, Sigito Birgelio bei atvykusi? iš Lietuvos poet?:  Aliaus Balbieriaus, Vlado Brazi?no, Elenos Karnauskait?s.

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Poezijos pavasaris 2023 yra išjungti

Dailiojo žodžio konkursas

Geguž?s 10 d. Sein? ,,Žiburio“ mokykloje vyko Dailiojo žodžio konkursas, kur? organizavo Lenkijos lietuvi? draugija (pirmininkas Robertas Slovikas). Jame aktyviai dalyvavo ir m?s? mokyklos atstovai. Šiemet norin?i? deklamuoti pasirinktus lietuvi? autori? eil?raš?ius buvo gausus moksleivi? b?rys. Konkursui pasiruošti pad?jo ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Dailiojo žodžio konkursas yra išjungti

V Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados laureatė – Onutė Karaneckaitė

Balandžio 28 d. Onut? Karaneckait? dalyvavo V Lietuvos mokini? etnin?s kult?ros olimpiados II-ajame etape K?dainiuose ir laim?jo III viet?! Olimpiadai pasiruošti pad?jo mokytoja Alicija Krakauskien?.

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui V Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados laureatė – Onutė Karaneckaitė yra išjungti

Paskutinis skambutis ir Dzinguliukai

Balandžio 28 d.  Punsko lic?juje vyko Paskutinio skambu?io iškilm?s, kurios metu abiturientai atsisveikino su savo mokykla ir draugais. Mokyklos baigimo proga moksleivius sveikino Sein? apskrities viršininko pavaduotojas Antanas Baudys, lic?jaus direktorius Alvydas Nevulis, aukl?tojas Darius Valin?ius, šok?j? grup?s „Šal?ia” vadov? … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Paskutinis skambutis ir Dzinguliukai yra išjungti