Bendrabutis

P1310021Kovo 11-osios lic?jaus mokiniai gali gyventi bendrabutyje. ?ia yra 7 dvivie?iai ir trivie?iai kambariai. Išimties tvarka mokiniai apgyvendinami ir pavieniui. Visiems bendrabu?io gyventojams užtikrinami baldai ir patalyn?.

Bendrabu?io gyventojai turi savo savivald?.

Laisvalaikiu mokiniai gali žaisti:

  • stalo tenis?,
  • šašk?mis arba šachmatais,
  • stalo žaidimus
  • krepšin? arba tinklin? mokyklos sporto sal?je,
  • futbol? „Orliko” aikštel?je (esant geram orui).

Bendrabu?io svetain?je gyventojai gali ži?r?ti televizori? ir vaizdo ?rašus, skaityti laikraš?ius ir žurnalus.

Bendrabutis yra šalia mokyklos ir Lietuvi? kult?ros nam?, tod?l mokiniams labai arti ? ?vairius popietinius užsi?mimus, vykstan?ius lic?juje ir LKN.