Mėnesio Archyvai: vasario 2023

Labdaros ir paramos akcija „Laisva Ukraina – laisvi ir mes“

Vasario 24 d. Punsko lic?juje ?vyko mokini? savivaldos surengta labdaros ir paramos akcija „Laisva Ukraina – laisvi ir mes“. Pertrauk? metu buvo galima ?sigyti mokini? pagamint?  skan?st?. Šeštos pamokos metu sporto sal?je III B klas?s mokinys Danielius Vaina skait? pranešim? apie … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Labdaros ir paramos akcija „Laisva Ukraina – laisvi ir mes“ yra išjungti

Vasario 16-oji – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario 16 d. Punsko lic?juje ?vyko Vasario 16-osios min?jimas, kur? pareng? II klas?s mokiniai kartu su aukl?toja Darija Vyšniauskiene. Mokiniai primin? istorinius faktus bei aplinkybes, kuriomis buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomyb?. Menin?s programos metu skamb?jo patriotin?s dainos bei poezijos posmai. 12 … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Vasario 16-oji – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA yra išjungti

Su Vasario 16-ąja, su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Su Vasario 16-ąja, su Lietuvos valstybės atkūrimo diena! yra išjungti

Prevencinės programos

Jau daugel? met? m?s? mokykla bendradarbiaudama su Sein? sanitariniu- epidemiologiniu centru vykdo ?vairias prevencines programas: „Virusinis hepatitas“ („Podst?pne WZW“), „Rinkis gyvenim? – pirmas žingsnis“  („Wybierz ?ycie – pierwszy krok“), „Melanoma – odos v?žio forma“ („Znami?? Znam je“), „ARS, arba kaip … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Prevencinės programos yra išjungti

Spektaklis ŽALIA GYVA

Vasario 10 d.  vyko teatro TEATRIUKAS spektaklis  ŽALIA GYVA. Žalia gyva – senas vaik? žaidimas. J? Vilniuje ir apylink?se žaid? pokario vaikai – bet kuriuo momentu vaikas gal?jo ištarti “žalia gyva” ir draugas tur?jo parodyti prie savo k?no glaudžiam? žali?, gyv? … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Spektaklis ŽALIA GYVA yra išjungti

Projektas „ŽALIAS GYVAS 700“

VASARIO 10 d. 12:45 val.  lietuviams Punske, svetain?je Teatras “Teatriukas” iš Vilniaus kvie?ia ? spektakl? istorine tema ŽALIA GYVA!  Prisiminsime  Vilniaus ?k?rimo legendas, istorinius faktus, Vilniuje gyvenusi? ?vairi? tautybi? vaik? istorijas, taip šv?sime Vilniaus pamin?jimo 700 met? švent? ir art?jan?i? … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Projektas „ŽALIAS GYVAS 700“ yra išjungti