Pagal
Mėnuo: 2022 sausio

Sausio 13-oji Punsko Kovo 11-osios licėjuje

Sausio 13-oji Punsko Kovo 11-osios licėjuje

Sausio 13-osios ryt? Punsko Kovo 11-osios licėjus prisijungė prie tradicin?s pilietin?s akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu languose buvo uždegtos žvakut?s. Kit?dien visa licėjaus bendruomen? buvo pakviesta apži?r?ti pirmos klasės mokinių kartu su auklėtoja Darija Vyšniauskiene parengt? menin? program?. Mokiniai primen? istorinius faktus ?vykusius prieš 31 metus, kuomet lietuviams teko susigrumti su galinga sovietą kariuomen? ir ginti savo šalies laisvę. Tuomet žuvo 14 mūsų tautie?i?, keli šimtai buvo sužeisti. Mokiniai pagerb? žuvusiųjų atminimą uždegdami žvakeles. Programos metu skamb?jo patriotin?s…

Daugiau Daugiau