Pagal
Mėnuo: 2013 liepos

Jono Stoskeliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas

Jono Stoskeliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas

Birželio 28 dieną Kampuo?iuose vyko Punsko krašto visuomen?s veikąjo, lituanisto, mokytojo ir literato Jono Stoskeli?no 100-?jų gimimo metini? minėjimas. Prie kelio ties sodyba, kur prieš 100 metų gim? mokytojas ir literatas, buvo atidengtas ir pašventintas jam skirtas koplytstulpis.