Apie mokyklą

Apie mokyklą

Punsko licėjus, tai vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla su lietuvių dėstomąja kalba.

Mokslas joje trunka trejus metus. 2023/2024 mokslo metais licėjuje mokosi 103 moksleiviai.

Mūsų mokykloje ne tik rimtai mokomės, bet turime daug įdomių popamokinių užsiėmimų. Veikia mišrusis choras „Pašešupiai”, kuriam vadovauja Dainius Pavilonis, koncertmeisteris Raimundas Martinkėnas. Choras koncertuoja ne tik Punske, bet ir Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Latvijoje. Nuo choro stengiasi neatsilikti ir šokių grupė „Šalčia”. Su šokėjais dirba Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė.  Mokykloje labai populiarūs krepšininkų būreliai. Merginų ir berniuką krepšinio komandoms vadovauja mokyt. Darius Valinčius. Mūsų mokyklos krepšininkai visada pasiekia gerų rezultatų. Redaguojamas periodinis mokyklos leidinys „Dėmesio”, kurį globoja mokyt. Birutė Vaičiulienė.

Licėjus ruošia minėjimus, skirtus Vasario 16-ajai, Kovo ll-ajai, Knygnešių dienai ir kt. Ypač iškilmingai švenčiame Kovo ll-ąją. Mokyklos tradicinės šventės tai: Pirmokų krikštas, Padėka už krikštą, Advento vakaras, Kūčios, Šimtadienis, Dzinguliukai, Paskutinis skambutis.