Pagal
Mėnuo: 2020 rugsėjo

Pirmokų integracinė išvyka

Pirmokų integracinė išvyka

Š. m. rugsėjo 11 dieną licėjaus pirmokai su auklėtojomis Alicija Krakauskiene ir Birute Vai?iuliene bei mokytoja Darija Vyšniauskiene dviračiais išvyko ? Eglin?s piliakaln?. Važiuodami grož?josi puikiais lauką vaizdais, senais lietuviškais kaimais, pravažiavo pro vietą, kur kažkada buvo Vai?iuliški? mokykla. Atvyką ? Eglin?, moksleiviai aplanką buvusios jotvingių pilies liekanas, o piliakalnio pap?d?je susikūrė laužą, išsikep? dešreli?, dainavo, žaid?, smagiai leido laiką. Agroturistinio ?kio “Jotvingis” šeimininkai bei piliakalnio savininkai parod? archeolog? rastas kai kurias iškasenas ir kitokias senienas . Tai buvo puiki…

Daugiau Daugiau

Mokslo metų pradžia

Mokslo metų pradžia

2020-?jų metų rugsėjo 1-oji buvo antradienis. Mokiniai ir mokytojai ? mokyklų susirinko kitokiomis nei įprastai s?lygomis – d?l pandemijos ir mokslo metų pradžia, ir kasdienis darbas tur?s atrodyti kitaip. Vis? mokyklos darbuotojų darbo s?lygos ir pareigos pasikeit?. Pradedant 2020_2021 mokslo metus nebuvo bendro iškilmingo visos mokyklos bendruomenės susitikimo pradžioje. Mokiniai susitiko su auklėtojomis klasėse. Kiekvien? klasė atskirai pasveikino direktorius.