Pagal
Mėnuo: 2018 balandžio

Naktis mokykloje

Naktis mokykloje

       Balandžio 13 d. (penktadieną) Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko mokinių savivaldos ir jų glob?jos Irenos Nevulienės suorganizuota „Naktis mokykloje”. Renginys prasid?jo 20 valandą. Be mūsų mokyklos mokinių, susitikime dalyvavo Punsko Dariaus ir Gir?no gimnazijos bei Seinų „Žiburio” gimnazijos trečiokai. Programos tikslas – integruoti gimnazistus ir draugiškai priimti juos ? licėjaus gretas. T? vakar? su mumis mokykloje buvo ir keli licėjaus absolventai: Dalia Vydrait?, Asta Zielinskait?, Tomas Senda, Monika Valinčiūtė, Ina Pe?iulyt?, Tomas ??pla, Jurgita Vai?iulyt?, Matas Pe?iulis, Lukas…

Daugiau Daugiau

Prasmingai praleista pirma pavasario diena

Prasmingai praleista pirma pavasario diena

    Ši? metų kovo 21 dieną mokykloje organizavome pavasario sutiktuves. Moksleivių savivaldai kilo id?ja visiems kartu nuvažiuoti  ? Seinuose vykstant? XXVII vaiką teatr? festival? „Ragan?“. Šis sumanymas visiems mokiniams patiko, tad po pirm? trijų pamoką iškeliavome ? Seinus. Lietuvių namuose steb?jome Seinų „Žiburio“ mokyklos „Dusaluko“ vaidinimus „Senelio pypką“ ir „Kas paskaitys knygel?“ bei Punsko LKN jauni? teatro „Kregžd?“ spektakl?  „Tarp žem?s ir dangaus“. Vaidintojai pasirod? puikiai, o mes džiaugiam?s, kad prasmingai praleidome dieną. Matas ??pla

Krepšinio turnyras Lietuvos šimtmečui

Krepšinio turnyras Lietuvos šimtmečui

      Kovo 14 d. Punsko licėjuje vyko Tarptautinis berniuką krepšinio turnyras Lietuvos šimtme?ui pamineti. Pirmame pusfinalyje susitiko Punsko Kovo 11-osios licėjaus ir Kauno Kovo 11-osios gimnazjos krepšininkai. Rezultatu 50:45 laimėjo Punsko komanda. Antrame pusfinalyje susirung? Alytaus Adolfo Ramanausko gimnazija ir Suvalką technikumo mokykla. Pergal? rezultatu 35:23 šventė alytiškiai. Varžytis d?l tre?ios vietos susitiko pralaim?jusios komandos. Po atkaklios kovos rezultatu 38:33  pergal? iškovojo Kauno komanda, ketvirta vieta atiteko Suvalką krepšininkams. Didžajame finale susikovą Punsko ir Alytaus komandos. Pranešesni buvo…

Daugiau Daugiau

Kovo 11-oji

Kovo 11-oji

           Iš praeities tavo s?n?s te stipryb? semia, – skamb?jo himno eilut?s Lietuvos nepriklausomyb?s atkąrimo dienos proga Punsko Kovo 11-osios licėjaus surengto koncerto metu. T?dien buvusi triguba šventė, nes džiaug?m?s 100-uoju nepriklausomos valstyb?s jubiliejumi, min?jome Lietuvos laisvęs atkąrimo metines ir šventėme Punsko licėjaus vardadieną.        Švent? pradėjome Punsko bažny?ioje, kur pamaldose kartu su mumis dalyvavo LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevi?, Kovo 11-osios Akto signatar? Rasa Juknevi?iene bei Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos atstov?s….

Daugiau Daugiau