Pagal
Mėnuo: 2018 gegužės

Dailiojo žodžio konkurse

Dailiojo žodžio konkurse

     Geguž?s 11 dieną Seinų „Žiburio” mokykloje vyko Dailiojo žodžio konkursas, kur? suorganizavo Lenkijos lietuvių draugija. Konkurso tikslas yra raginti vaikus ir jaunim? skaityti ir dom?tis poezija. Deklamavimo varžytuv?se dalyvavo Seinų „Žiburio”, Punsko Dariaus ir Gir?no ir Vidugiri? mokyklos mokiniai bei Punsko Kovo 11 osios licėjaus moksleiviai.      Renginys tradiciškai prasid?jo „Žiburio” mokyklos direktoriaus Algirdo Vaicekausko sveikinimais. Buvo pristatyta konkurso eiga, grup?s, vertinimo komisijos. Po to visi dalyviai susiskirst? ? klases ir deklamavo eilėraščius. Kol vertinimo komisija rinko…

Daugiau Daugiau

Pažink policininko profesiją!

Pažink policininko profesiją!

      2018 m. balandžio 20 d. mūsų mokykloje įvyko konkursas, kurio tikslas – susipažinti su atrankos ? policijų kriterijais. Vienas iš šio konkurso organizatori? – policininkas Valdas Gudaitis, mūsų mokyklos absolventas. Renginys buvo skirtas tre?ios klasės mokiniams, tačiau jame dalyvavo ir antros bei pirmos klasių atstovai. Pirmiausiai tur?jome atsakyti ? t?stinius klausimus apie policijos darb?. V?lesn? dalis buvo žymiai ?domesn?. Tai kli??i? takas, kur? reikąjo perb?gti per tam tikr? laiką. Tačiau daugelis mokinių susidorojo ir su šia užduotimi….

Daugiau Daugiau

„Atviros durys” Punsko licėjuje

„Atviros durys” Punsko licėjuje

     Kovo 26-?jų Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Atvir? dur? diena. Šis renginys buvo skirtas gimnazistams, kurie šiais metais baigia mokslus ir nori juos t?sti bendrojo lavinimo licėjuje. M?s? renginyje dalyvavo Punsko Dariaus ir Gir?no bei Seinų” Žiburio” gimnazijos tre?i? klasių mokiniai.       Atvir? dur? rengin? suorganizavo licėjaus mokinių savivalda kartu su glob?ja. Pradžioje šiltai pasveikinome gimnazistus. Po to mokiniai dalyvavo trumpoje angl? kalbos pamokoje, kuri? ved? mokytoja Irena Nevulienė. Vėliau nuvykome ? antr? aukšt?, kur mūsų…

Daugiau Daugiau