Pagal
Mėnuo: 2016 gruodžio

Mūsų laimėjimai ŽIV/AIDS konkurse

Mūsų laimėjimai ŽIV/AIDS konkurse

2016 m. gruodžio 20 d.  įvyko žini? apie ŽIV/AIDS konkursas Seinų apskrities mokyklų mokiniams. Jame varž?si Punsko licėjaus ir Seinų licėjaus bei technikumo atstovai. Šiais metais konkursas vyko technikumo patalpose. Visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorius ir konkurso organizatoriai. Jie džiaug?si, kad kasmet konkurse dalyvauja didel? grup? jaunimo, kuris supranta, kad  ŽIV bei AIDS problema labai svarbi XXI amžiaus žmogui. Pasteb?ta, kad užsikr?tusi? virusu vis daug?ja. Šie konkursai jaunim? skatina pasisemti žini?, kaip apsisaugoti nuo pavojing? lig?, kaip elgtis su užsikr?tusiais…

Daugiau Daugiau

Lankėmės pas Lietuvos Respublikos Prezidentę

Lankėmės pas Lietuvos Respublikos Prezidentę

2016 m. gruodžio 2 d. Baltarusijoje, Kaliningrado srityje, Latvijoje ir Lenkijoje veikian?i? lietuvišką mokyklų mokiniai ir mokytojai dalyvavosusitikime su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Jauaštuntą kart? vykusiame kal?diniame renginyje dalyvavo beveik 150 vaiką ir jų mokytojų. Tarp jų buvome ir mes, Punsko Kovo 11-osios licėjaus atstovai. Vieš?dami Prezident?roje kartu su skautais mokąm?s lietuvišką dain?, o drauge su gyvosios istorijos puosel?tojais „Viking? kaimas“ žaid?me tradicinius žaidimus. Vėliau aplankąme Valstyb?s pažinimo centr?. Piešti lietuviškus motyvus vaikams pad?jo Prezident?s inicijuotos nacionalin?s kampanijos „Už…

Daugiau Daugiau