Mėnesio Archyvai: birželio 2023

Mokslo metų pabaiga

Birželio 23 d. užbaig?me 2022-2023 mokslo metus. Švent?s pradžioje buvo ?nešta mokyklos v?liava ir giedamas Lietuvos himnas. Mokyklos direktorius Alvydas Nevulis sveikino atvykusius t?v? tarybos atstovus, Sein? apskrities viršininko pavaduotoj? Antan? Baud?, Punsko vals?iaus sekretori? Jon? Vai?iul?, mokytojus, mokyklos darbuotojus … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Mokslo metų pabaiga yra išjungti

Licėjuje svečiavosi mokytojai iš Lietuvos

Birželio 15 d. m?s? mokykloje lank?si grup? mokytoj? iš Lietuvos, kuriems vadovavo Šaki? „Žiburio“ gimnazijos lituanist? Danut? Aniulien?. Sve?ius pasitiko ir su jais bendravo Punsko lic?jaus direktorius Alvydas Nevulis bei lietuvi? kalbos mokytoja Birut? Vai?iulien?. Pedagogams, dalykini? metodini? b?reli? pirmininkams … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Licėjuje svečiavosi mokytojai iš Lietuvos yra išjungti

TARPTAUTINĖ MOKINIŲ PAŽINTINĖ ISTORIJOS KONFERENCIJA „LAISVĖS KELIAS ISTORIJOS TĖKMĖJE“

2023 met? geguž?s 12 dien?, III A klas?s mokin?s Gintar? Vektori?t?, Indra Valin?i?t? ir Ida Bobinait? dalyvavo tarptautin?je nuotolin?je mokini? pažintin?je konferencijoje „Laisv?s kelias istorijos t?km?je“, kuri? organizavo Šiauli? „Romuvos“ gimnazija kartu su Radviliškio rajono savivaldyb?s švietimo ir sporto paslaug? … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui TARPTAUTINĖ MOKINIŲ PAŽINTINĖ ISTORIJOS KONFERENCIJA „LAISVĖS KELIAS ISTORIJOS TĖKMĖJE“ yra išjungti

Punsko licėjaus krepšininkai ketvirti Lenkijoje!

Birželio 14-16 dienomis Gorlic? mieste vyko Lenkijos vidurini? mokykl? krepšinio ?empionatas. Punsko Kovo 11-osios lic?jaus krepšininkai, Palenk?s vaivadijos ?empionai, jame už?m? 4 viet?. Birželio 16 d. kovoje d?l bronzos medali? jie nusileido Lodz?s komandai 63:73. Rezultatyviausiu ?empionato žaid?ju tapo Ar?nas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Punsko licėjaus krepšininkai ketvirti Lenkijoje! yra išjungti

Konkursas “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”

2023 m. geguž?s 19 d. Vilniuje vyko Nacionalinio mokini? k?rybos darb? konkurso „Lietuvos kov? už laisv? ir netek?i? istorija“ laureat? ir j? mokytoj? apdovanojim? renginys. J? organizavo Lietuvos gyventoj? genocido ir rezistencijos tyrim? centras kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Konkursas “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” yra išjungti

Gedulo ir vilties diena

Birželio 12 d. Punsko lic?juje pamin?ta Gedulo ir vilties diena. III B klas?s mokiniai parod? menin? program?, kurios metu papasokojo apie Punsko-Sein? krašto ištremt?j? žmoni? likimus. Program? paruošti pad?jo aukl?toja Alicija Krakauskien? bei bibliotekinink? R?ta Burdinaite. 

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Gedulo ir vilties diena yra išjungti