Pagal
Mėnuo: 2021 spalio

IIA ir B klasės ekskursija

IIA ir B klasės ekskursija

Spalio 7 d. II A ir B klasės mokiniai kartu su auklėtojomis Birute Vai?iuliene, Alicija Krakauskiene bei bibliotekininke R?ta Burdinaite dalyvavo ekskursijoje po Suvalkijos kraštovaizdžio parką. Kop? ? Šiurpilio piliakaln? bei Gulbiniški? kaln?, pabuvojo Turtulyje, pasigrož?jo Šešup?s vingiais bei An?ios ežero vandens skaidrumu. Bibliotekininką R?ta pateiką daug ?domi? žini? apie š? kerin?io grožio jotvingių krašt?.

I bei III(4) klasė Balstogėje

I bei III(4) klasė Balstogėje

Spalio 6 d. I bei III (4) klasės mokiniai su savo auklėtojais Darija Vyšniauskiene bei Dariumi Valin?iumi ir bibliotekininke R?ta Burdinaite dalyvavo išvykoje ? Balstog?. čia mokiniai žaid? lazerin? dažasvied? bei išband? savo jųgas pab?gimo bei galvos?ki? kambariuose. Po pramog? aplanką Sibiro memorialin? muziejų.

Abiturientų išvyka po Seiniją

Abiturientų išvyka po Seiniją

Rugsėjo 30 dieną, mes, trečiokai, kartu su auklėtoja Irena Nevuliene ir mūsų mokyklos bibliotekininke R?ta Burdinaite išvykome ? kelion? po Seinijų. Ekskursijos metu steng?m?s geriau pažinti savo krašt? bei jo istorijų. Pradžioje aplankąme Smal?n? bažny?i?. čia vienuol? mums papaskojo šios vietos istorijų bei kalb?jo apie stebuklingos Marijos statulos kilm?. Toliau vykome ? Berznyko kapines, uždeg?me žvakel? ant lietuvių savanori?, kurie gyn? Seinus 1920 metais, kap?. Iš kapini? važiavome Seinų bazilikos link. Išklaus?me šios šventov?s bei buvusios kunig? seminarijos istorijų. Stabtel?jome…

Daugiau Daugiau

Pirmokų priesaika

Pirmokų priesaika

Spalio 1 d. įvyko pirmosios klasės moksleivi? priesaika. Pradžioje įnešta mokyklos vėliava, sugiedotas himnas. Po to savivaldos pirmininkė pristatė naujai išrinkt? savivald?, kurios nariai pažad?jo s?žiningai dirbti mokyklos labui bei ruošti daug ?domi? rengini?.  Vėliau pirmokai iškilmingai pasižad?jo s?žiningai atlikti mokinio pareigas, gerbti mokyklos turt? bei kitų žmonių darb?, ugdyti savyje stipri? vali?, draugiškum?, paslaugum?, dr?s? ir teisingum?, sistemingu ir solidžiu mokslu pl?sti savo t?vyn?s turt?, nedaryti nieko kas kenkt? Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus geram vardui. Po priesaikos mokyklos…

Daugiau Daugiau