Pagal
Mėnuo: 2016 kovo

Kovo 11-osios minėjimas

Kovo 11-osios minėjimas

Š. m. kovo 13 d.  Punsko lietuvių kult?ros namuose įvyko Lietuvos nepriklausomyb?s atkąrimo dienos minėjimas. Punsko lic?jui ši šventė ypa? svarbi – tai ir mokyklos vardadienis. Puiką koncert? tradiciškai sureng? licėjaus mokiniai su mokytojais bei ansambli? vadovais. Renginio pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava bei sugiedotas Lietuvos himnas. Vėliau prisiminti ? amžinyb? iškeliav? mokyklos mokytojai. G?li? puokšt? ir žvakut? nunešta ant vieno iš Punsko licėjaus ?kūrėjų – Juozo Vainos kapo. Sveikinimo žod? tar? LR konsulato Seinuose vadovas, ministras patar?jas Vaclav Stankevi?. Švent?…

Daugiau Daugiau

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje

Kovo 3–4 dienomis Palangos Vlado Jurgužio pagrindin?je mokykloje įvyko Lietuvių kalbos ir literat?ros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuvišką mokyklų mokiniams. Šiais metais mūsų lic?jui garbingai atstovavo tre?ioką Daiva Batvinskait? ir antros klasės mokin? Gabriel? Krakauskait? bei jų mokytoja Birut? Vai?iulien?. Lietuvos moksleiviai šalies etape atliko originalias Vilniaus universiteto d?stytojų parengtas užduotis, rašė es? nurodyta tema. Užsienio lietuvišką mokyklų mokiniai prival?jo atlikti kalbos vartojimo, rašymo, kalb?jimo ir meninio skaitymo užduotis. Dalyvi? darbus tikrino kompetentinga komisija: Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitet? d?stytojai,…

Daugiau Daugiau